Valtioneuvosto

Espoossa otettiin tärkeitä askeleita kohti tehokkaampaa YK:ta

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 23:08 EET

 Espoon Dipolissa järjestettiin 21.–23. marraskuuta korkean tason kokous, jossa edistettiin kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistamista. Kokouksen päätösasiakirja sisältää useita kansainvälistä ympäristöhallintoa vahvistavia toimenpiteitä. Kokouksen puheenjohtajana toimivat Suomen ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja Kenian apulaisympäristöministeri Margaret Kamar.
 
Kokouksessa saavutettiin yhteisymmärrys tavoitteesta tehdä koko YK-järjestelmän läpileikkaava ympäristöstrategia. Lisäksi saavutettiin tahtotila lisätä yhteistyötä lukuisten kansainvälisten ympäristösopimusten välillä. Myös tieteellisten paneelien ja verkostojen keskinäistä yhteydenpitoa halutaan jatkossa parantaa.

Espooseen kokoontunut kokousväki piti myös tärkeänä parantaa erityisesti kehitysmaissa ympäristötiedon saatavuutta ja hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa.

Laajaa kannatusta sai YK:n ympäristöohjelman UNEP:in vahvistaminen. EU-maat ajavat myös YK:n alaisen uuden ympäristöjärjestön perustamista.

Suositukset UNEP:ille helmikuussa


UNEP:in hallintoneuvosto perusti helmikuussa 2010 kansainvälisen ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä ympäristöhallinnon laaja-alaista reformia. Ryhmässä on jäseniä jokaisesta YK:n maanosaryhmästä.

Ministeriryhmän tavoitteena on uudistaa pirstaleista kansainvälistä ympäristöhallintoa sekä tehostaa yhteistyötä YK-järjestöjen ja -ohjelmien välillä ympäristöpolitiikan toimeenpanossa. Nykyinen hallintojärjestelmä ei vastaa tarpeeksi tehokkaasti kasvaviin kansainvälisiin ympäristöhaasteisiin.

Espoon kokous antaa suosituksensa UNEP:in hallintoneuvostolle, joka vie suositukset vuonna 2012 järjestettävän YK:n kestävän kehityksen Rio+20-kokouksen valmisteluihin.

Ministeriryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa heinäkuussa Nairobissa Keniassa. Espoon kokoukseen osallistui korkean tason edustajia yli 40 maasta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Tita Korvenoja, ympäristöministeriö, puh. 050 301 4605, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöministerin erityisavustaja Hanna Ekman, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Valokuvia kokouksesta (ympäristöministeriön kuvapankki):
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=370390&lan=fi

Environmental governance (UNEP):
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=370453&lan=en