Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ESR-haku alkaa

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:37 EEST

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelman tavoitteena on osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä tukea työllisyyttä ja työllistymisen edellytyksiä. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä toiminta toteutetaan ohjelmasta rahoitettavina projekteina.

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi lokakuussa hakea työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen  ESR-rahoitusta valtakunnallisen osion sekä Etelä-Suomen alueellisen osion mukaisille projekteille seuraavissa toimintalinjoissa:

tl 1  työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

tl 2  työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy

tl 4  jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Hakuilmoitus löytyy tiistaista 5.10.2010 alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internet-sivuilta. Seuraavaan käsittelyyn otetaan 29.10.2010 mennessä jätetyt projektihakemukset.