Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Liikennevirasto eivät aio valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 23:12 EET

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Liikennevirasto eivät aio valittaa Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä koskien Seinäjoen itäisen ohikulkutien yleissuunnitelman hyväksymispäätöstä.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksessään itäisen ohikulkutien yleissuunnitelman välillä Mäki-Hakolantie - Nurmon eritasoliittymä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tulee huomioimaan hankkeen jatkosuunnittelussa hallinto-oikeuden päätöksessä perusteina olleet, kumoamiseen johtaneet, asiakohdat. Yleissuunnitelman hyväksymispäätös kumottiin niiltä osin kuin se ei ollut voimassa olevien kaavojen mukainen. Suunnittelua jatketaan kaavoituksen pohjalta.

ELY-keskus tiedottaa hankkeen suunnittelun etenemisestä lähiviikkojen aikana lisää.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Jari Mansikka-aho
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
puh. 040 704 8507