Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Pohjanmaan INNOSUOMI-palkinnot Pohjanmaan Kalusteelle, Suojelusuunnittelu Matti Peuralalle ja Testing Labille

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:48 EEST

Etelä-Pohjanmaan INNOSUOMI-toimikunta on myöntänyt vuoden 2010 maakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot Pohjanmaan Kaluste Oy:lle, Suojelusuunnittelu Matti Peurala Oy:lle ja Kuortane Testing Labille. Vuoden 2010 INNOSUOMEN teemana on " käyttäjät innovaatioiden lähteinä”. Tämä erityisteema korostaa näkemystä siitä, että yritysten tuote- ja palveluratkaisut sekä niiden menestyminen markkinoilla rakentuvat entistä enemmän käyttäjien tarpeisiin vastaamiseen ja käyttäjien osallistamiseen innovointiprosessiin. 

Pohjanmaan Kaluste Oy 
Pohjanmaan Kaluste Oy on kehittänyt asiakkaitten tarpeista merkittävän ja luonnollisen tavan hidastaa ilmastonmuutosta. Kehitystyön tuloksena on syntynyt markkinoiden ensimmäinen elinkaariajattelun mukainen 
huonekalu- ja sisustuskonsepti Luonto. 

Luonto-konseptissa on otettu huomioon koko tuotteiden elinkaaren vaiheet. Luonto-tuotteet ovat Avainlippu-tuotteita, jotka valmistetaan modernia ja ekologista teknologiaa hyödyntäen. 

Kuluttajalähtöisessä valmistuksessa on huomioitu mm. ekologiset ja eettiset asiat. Innovaatio on selkeä ja INNOSUOMEN 2010 teemaan hyvin sopiva. Pohjanmaan Kaluste Oy on edelläkävijä toimialallaan, jolla on jo näyttöä kansainvälisestä toiminnasta. 

Suojelusuunnittelu Matti Peurala Oy 
Matti Peuralalla on tietämystä ja pitkä kokemus pelastus- ja suojelutoiminnasta. Pitkän kokemuksen ja osaamisen seurauksena Peurala on keksinyt ja kehittänyt kääntyvät hätäpoistumistikkaat. 

Hätäpoistumistikkaat helpottavat, nopeuttavat ja parantavat ihmisten pelastautumismahdollisuutta. Innovaation avulla pelastuu ihmishenkiä. Helpon käytettävyyden ja toimivuuden takia innovaatio on selkeä ja INNOSUOMEN 2010 teemaan hyvin sopiva. 

Yrittäjällä on monipuolinen ja esimerkillinen yhteistyöverkosto. Verkoston avulla innovaatio on toteutettu tarpeesta valmiiksi tuotteeksi. Tuotteella on laajat ja kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet. 

Kuortane Testing Lab 
Kuortane Testing Lab on Kuortaneen Urheiluopiston ja Seinäjoen Teknologiakeskuksen kehittämä palvelukonsepti ja brändi, joka tarjoaa liikunta-, hyvinvointi- ja elintarvikealan yrityksille käyttäjälähtöisiä innovaatio-
ja tuotetestauspalveluja. Kuortane Testing Labin toimii Kuortaneella. 

Kuortane Testing Labin uusi palvelu edistää uusien teknologisten tuotteiden laatua ja käyttäjä-lähtöisyyttä, joka näkyy parempilaatuisina tuotteina ja erilaisten tuotteiden parempana käytettävyytenä. Täten ehdotus soveltuu hyvin INNOSUOMI 2010 teemaan. 

Palvelun avulla liikunta- ja hyvinvointialan yritykset voivat testauttaa omia tuotteitaan puolueettomasti ja luottamuksellisesti. Välillisesti palvelun avulla syntyy uuttaa liiketoimintaa olemassa oleviin tai uusiin yrityksiin. Innovaatio on maailmanlaajuisesti edelläkävijä kuntoilun, liikunnan ja urheilun alueella. Toiminnalla on suuret ja laajenevat markkinat sekä kansainväliset mahdolli-suudet kaupallistua. 

Kunniamaininnan lisäksi Kuortane Testing Labille luovutetaan INNOSUOMI -lautanen. 

Maakunnan palkitut valtakunnalliseen INNOSUOMI-kilpaluun 
Maakunnallisten INNOSUOMI-kilpailujen rinnalla käydään myös valtakunnallinen Tasavallan Presidentin INNOSUOMI-kilpailu, johon kaikki nyt Etelä-Pohjanmaalla palkitut ehdotukset pääsevät mukaan. Valtakunnallisen INNOSUOMI-kilpailun tulokset julkistetaan joulukuun puolessa välissä. 

INNOSUOMI-palkinto myönnetään sellaiselle innovatiiviselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet luovuutta, osaamista, yritystoimintaa, yrittäjyyttä yleensä, keksintöjen markkinoille saattamista ja yhteistyötä Suomessa. 

Etelä-Pohjanmaan INNOSUOMI-toimikuntaan kuulu edustajat seuraavista organisaatioista: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto, Uusyrityskeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Finnvera.Lisätietoja: 
keksintöasiamies Tapani Saarenpää 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
puh. 040 759 921