Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyysmäärärahat vähenevät ensi vuonna

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:47 EET

Etelä-Savon työllisyyden hoidon määrärahat vähenevät ensi vuonna. Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahaesityksen mukaan Etelä-Savon ELY-keskus saa rahaa työllisyyden hoitoon 14 250 000 euroa, joka on neljänneksen vähemmän kuin tänä vuonna. ELY-keskus valmistelee parhaillaan esityksen pohjalta ensi vuoden työllisyydenhoidon budjettia hallitusohjelman linjausten mukaan.  

Työllisyydenhoidon määrärahaa on ollut Etelä-Savon ELY-keskuksen ja eteläsavolaisten TE-toimistojen käytössä tänä vuonna 19 180 000 euroa. Määrärahan väheneminen tarkoittaa merkittävää työvoimapolitiikan toimenpiteiden volyymin vähenemistä. Tämän vuoksi määrärahan käyttöä suunnataan selkeästi niihin kohteisiin, joilla arvioidaan olevan alueellisesti parhaat mahdollisuudet tukea työnhakijoita työllistymisessä. 

Vuoden 2012 työllisyysmäärärahojen jaossa painotetaan osaamisen kehittämistä työvoimakoulutuksen avulla ja palkkatukityöllistämistä yrityksiin. Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisena tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työllistäminen.TE-toimistojen toiminnoissa panostetaan hallitusohjelmassa mainitun nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Rakenteellisen työllisyydenhoidon linjauksena on ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja ohjata työttömiä palkkatuen avulla työhön yrityksiin avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Nämä kaksi vahvaa linjausta ohjaavat myös työllisyyspoliittisten avustusten jakoperusteita. 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Tea Raatikainen, Etelä-Savon ELY-keskus, työllisyys, yrittäjyys, osaaminen -yksikkö, p. 0400 649704