Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savon leipomoalan tilanne hyvä

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 14:03 EET

Etelä-Savon leipomoteollisuudella menee suhteellisen hyvin. Alalla on tehty investointeja ja paikallisille tuotteille riittänyt kysyntää myös maakunnan ulkopuolella. Menestyminen alalla edellyttää erikoistumista, tuotekehitystä sekä muuttuvien trendien seuraamista.

Leipomoteollisuuden tuoreen toimialaraportin mukaan alan kilpailutilanne Suomessa on kireä. Tuotannon määrä on ollut laskeva ja uudet kuluttajatrendit kuten luomun kasvava suosio haastavat yritykset tuomaan markkinoille uudenlaisia tuotteita. Alan liikevaihto on ollut maltillisessa kasvussa, mutta kustannusten nousu vähentänyt alan kannattavuutta.

Kilpailun kiristyminen kotimarkkinoilla näkyy myös Etelä-Savossa ja paikallisten yritysten menestyminen edellyttää yhä enemmän erikoistumista sekä jatkuvaa tuotekehitystä muuttuvien trendien mukaisesti. Etelä-Savon ELY-keskuksen elintarviketeollisuuden asiantuntijan Jukka Kotron mukaan maakunnan leipomoteollisuuden tilanne on kuitenkin toistaiseksi suhteellisen hyvä. Tämä näkyy esimerkiksi kuluvana vuonna tehtyjen leipomoalan yritysten investointien määrässä.  Paikallisille tuotteille on myös riittänyt kysyntää maakunnan ulkopuolella. Esimerkiksi pieksämäkeläisyritys Moilas Oy solmi hiljattain merkittävän vientisopimuksen tuotteidensa toimittamisen aloittamisesta saksalaiselle kauppaketju Edekalle.

Etelä-Savon leipomoteollisuuden yritysten ja työpaikkojen määrät ovat pysyneet viime vuodet melko vakaina. Muutaman ison työllistäjän kuten Suur-Savon ja Moilasen leipomoiden lisäksi alueella toimii useita pienempiä, muutaman henkilön työllistäviä yrityksiä. Kaikkiaan ala työllistää maakunnassa vajaat 250 henkilöä.  Vuonna 2009 leipomoalan liikevaihto oli Etelä-Savossa kaikkiaan 33 miljoonaa euroa, mikä vastaa reilua neljännestä maakunnan elintarviketeollisuuden liikevaihdosta.

Taantuma ja muotitrendiksi noussut vähähiilihydraattisen ruokavalion suosiminen eli karppaus, eivät ole vaikuttaneet suuremmalti maakunnan leipomotuotteiden menekkiin. Leivän ja leivonnaisten kysyntä on pysynyt hyvänä, mutta myös karppaajille on kehitetty omia leipomotuotteitaan. Maakunnan leipomoteollisuudessa on erikoistuttu myös gluteenittomien tuotteiden valmistukseen.  Niiden kysyntä on parhaillaan kasvussa ja nyt myös pienemmät leipomot ovat ottamassa siitä osansa. Paikallisten leipomoiden kysyntää on osaltaan pitänyt hyvänä myös lähiruoan lisääntyvä suosio.  

Kuluttajien kasvaneeseen luomuelintarvikkeiden kysyntään ei maakunnassa sen sijaan olla Kotron mukaan vielä merkittävissä määrin herätty. Luomuleipää alkaa jonkin verran olla tarjolla, mutta muita kotimaisia luomuleivonnaisia ei kaupoissa näy. Osaltaan luomujalosteiden valmistamista on rajoittanut kotimaisen raaka-aineen saatavuus. Luomuleipomotuotteiden kysynnän ennakoidaan jatkossa kasvavan ja tarjoavan alan toimijoille uusia kasvumahdollisuuksia. 

Leipomoteollisuuden toimialaraportin tiedote 15.11.2011

Leipomoteollisuuden toimialaraportti on luettavissa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi

Lisätietoja:

Asiantuntija Jukka Kotro, Etelä-Savon  ELY-keskus,  p. 040 521 7056,
jukka.kotro(at)ely-keskus.fi