Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savossa on potentiaalia vihreän energian maakunnaksi

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 17:15 EET

Hieman yli puolet Etelä-Savossa käytetystä energiasta on bioenergiaa. Määrä on lähes kaksinkertainen koko maahan verrattuna, ja osuutta on edelleen tarkoitus kasvattaa. Bioenergiatuotanto on merkittävä mahdollisuus luoda uutta yritystoimintaa erityisesti maaseutualueille. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on esimerkiksi raaka-ainetuotannossa, logistiikassa ja palvelumallien kehittämisessä.

Uunituoreen Bioenergia-toimialaraportin (TEM) mukaan vuonna 2009 Etelä-Savossa oli 86 bioenergia-alan toimipaikkaa, joissa työskenteli yhteensä 246 henkilöä. Toimipaikkojen liikevaihto kipusi 34,4 miljoonaan euroon. Tiedot perustuvat vuoteen 2009. Toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna Etelä-Savo on yksi toimialan painopistealueita. Alaan kohdistuu kasvuodotuksia sekä EU- että kansalliselta tasolta. Myös Etelä-Savon maakunnassa uskotaan alan kehitykseen.

Mahdollisuuksia erityisesti metsäbioenergian osuuden kasvattamiseen

Bioenergia-alan yritystoiminta Etelä-Savossa on pääosin metsälähtöisen bioenergian tuotantoa: energiapuun korjuuta, haketusta ja lämmöntuotantoa. Maatalouden biomassoja ja sivutuotevirtoja energiatuotantoon käyttää Etelä-Savossa yksi viljelijöiden yhteishankkeena perustama biokaasulaitos, jonka toiminta on juuri käynnistynyt Juvalla. Etelä-Savon metsäkeskuksen seurannan mukaan Etelä-Savossa on vuoden 2011 lopussa 32 lämpölaitosta, jotka käyttävät energiapuuta noin 40 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Toiminnan liikevaihto on noin 3 milj.euroa vuodessa. Etelä-Savossa on lämpöyrittäjien hoitamia lämpölaitoksia asukasta kohti laskettuna kolmanneksi eniten koko maassa (19,8 lämpölaitosta/100 000 as).

Metsälähtöisen bioraaka-aineen kasvava kysyntä ja laajeneva käyttö luovat mahdollisuuksia bioenergian yritystoiminnan laajentamiselle. Tällä hetkellä epävarmuutta metsäenergian tuotantoon aiheuttaa pienpuun energiatuen käyttöönoton viivästyminen. Metsäkeskuksen energia-asiantuntijan Kyösti Turkian mukaan tulevaisuudessa tarvitaan investointeja metsälähtöisen bioenergian tuotantoon ja uusien käyttökohteiden synnyttämiseen. Käyttöpaikkoja syntyy nykytahdilla maakuntaan muutamia biolämpölaitoksia vuodessa. Käyttökohteiden perustaminen on pääomavaltaista, joten investointituen merkitys on suuri. Metsä- ja koneurakoitsijoiden energialiiketoiminnan osaamista kehittämällä voidaan puolestaan vaikuttaa hyvälaatuisen bioraaka-aineen saantiin. Parhaillaan on rakenteilla Miktechin koordinoimana Etelä-Savon metsäenergialiiketoiminnan kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on eri tahojen yhteistyönä löytää ratkaisuja nykyisiin haasteisiin.

Bioenergia-alan kehittäminen näkyy myös Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminnassa

Maatalouden osalta tämä tarkoittaa rahoituksen suuntaamista uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien lämpökeskusten tai biokaasulaitosten rakentamiseen. Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen listaa keskeisinä rahoitusinstrumentteina yritystuet, maatalouden investointituet, kehittämishankkeet ja uusimpana maatilojen energiaohjelma. Näistä viimeksi mainittu on vuoteen 2016 kestävä ohjelma, johon liittynyt maatilayrittäjä saa käytännön neuvoja tilan energiakulutuksen seurantaan ja tehostamiseen. Yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille on puolestaan tarjolla energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin hankkeisiin, joilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä. Kyse voi olla uudesta investoinnista tai selvitystyöstä energiankäytön tehostamiseksi. Kiinnostus tukea kohtaan on kasvussa.

Valtakunnallinen toimialaraportti julkaistaan 24.11.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee 24.11. toimialaraportin, joka käsittelee bioenergia-alan yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote täydentää raporttia eteläsavolaisella näkökulmalla. Valtakunnallinen raportti on luettavissa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi

Linkit:  

Bioenergialla tuotetaan uusiutuvasta energiasta noin 80 prosenttia (TEM:n valtakunnallinen tiedote 24.11.2011)

Valtakunnallinen bioenergia -toimialaraportti (TEM/toimialapalvelu)

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu- ja energiayksikkö, p. 040 503 8828, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi