Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:49 EEST

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa 9000 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 22. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan maanantaina 18.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa edellisvuoden talvirajoituksiin ei tule muutoksia. Etelä-Savossa valmistuu valtatie 5:lle, välille Koirakivi – Vihantasalmi, keskikaiteellinen ohituskaistaosuus, joka on pituudeltaan 6 km. Tälle kohdalle asetetaan ympärivuotinen 100 km/h-nopeusrajoitus.

Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 126 km:n matkalle. Näistä Etelä-Savossa on 16 km, Pohjois-Savossa 47 km ja Pohjois-Karjalassa 63 km. Nämä ovat pääsääntöisesti korkealuokkaisia tieosuuksia, joissa ajosuunnat on erotettu keskikaiteella. Valtatie 6:lle jäävällä 100 km/h
-talvinopeuden osuudella on leveä poikkileikkaus ja liikennemäärät ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Niillä 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on nopeusrajoitus 80 km/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan muutamilla tieosuuksilla talveksi myös 70 km/h -tasolle. Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 5 välillä Koirakivi – Vihantasalmi (rakennushankkeen valmistuttua)
  • Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
  • Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
  • Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
  • Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
  • Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
  • Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
  • Valtatie 6 välillä Valtimo - Maaselkä
  • Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu

Kuljettajan on sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa merkeillä osoitettua alemmaksi. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oma että muiden tienkäyttäjien turvallisuus. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. Talvirajoitusten ansiosta arviolta 15 ihmisen henki säästyy ja 50 ihmistä jää loukkaantumatta liikenteessä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen, puh. 0400 338 215

 Kartta talven 2010 - 2011 nopeusrajoituksista