Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savossa syyskuussa miesten työttömyysaste 11 % ja naisten 9 %

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 09:33 EEST

Syyskuun aikana Etelä-Savon TE-toimistoissa oli avoinna 1 076 työpaikkaa, mikä on 19 % enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kuukauden lopussa avoimia työpaikkoja oli 374.

Etelä-Savossa oli syyskuun lopussa työttömänä 7 075 henkeä eli 10,4 % työvoimasta. Työttömien määrä aleni vuodentakaisesta lähes 900:lla, mistä puolet selittyy henkilökohtaisesti lomautettujen määrän alenemisella. Vuodentakaiseen verrattuna miehiä on Etelä-Savossa työttömänä lähes 700 vähemmän. Tästä huolimatta naisten työttömyysaste on 2 prosenttiyksikköä miesten työttömyysasetta alempi.

Koko maassa työttömiä oli syyskuun lopussa 243 100 eli 13 800 vähemmän kuin elokuussa ja 22 700 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa koko maassa 9,1 %.

Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli Etelä-Savossa syyskuun lopussa 1 626 eli 268 enemmän kuin vuosi sitten. Määrä on kasvanut Etelä-Savossa vuodentakaisesta 20 %, kun koko maassa lisäys on ollut 35 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 2 961 ja yli 55-vuotiaita työttömiä 2 074 eli 31 % työttömistä. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 840, mikä on 133 vähemmän kuin elokuussa ja 118 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste on laskenut alle 10 prosentin jo yli puolessa Etelä-Savon kunnista. Paras tilanne on Juvalla (7,1 %), Mäntyharjulla (7,4 %) ja Pertunmaalla (8,1 %). Pieksämäen työttömyysaste on 8,7 %, Mikkelin 9,7 %10,3 % ja Savonlinnan 13,4 %. Savonlinnan TE-toimiston alueen kunnissa työttömyysaste oli keskimäärin korkein eli 12,3 %.

 

Lomautukset vähenivät edelleen

Etelä-Savossa oli syyskuun lopussa henkilökohtaisesti lomautettuna 398 henkeä, mikä on alle puolet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  Ryhmälomau­tusten piirissä oli lisäksi 180 henkeä. Puunjalostusteollisuudessa ryhmälomautettuja oli Etelä-Savossa noin 70 ja metalliteollisuudessa noin 60.

Työllistämis- ja koulutustoimenpiteet

Työhallinnon tuella työhön sijoitettuna oli Etelä-Savossa syyskuun lopussa 2 116 henkeä, 65 henkeä enemmän kuin elokuun lopussa ja 247 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksessa oli 802 hen­keä eli 107 enemmän kuin vuosi sitten.

Syyskuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan

 

 

 

Lisätietoja:      

E
nnakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, 
puh. 0400 012 179