Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Savossa työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa ammattiryhmissä

Lehdistötiedote   •   Joulu 20, 2011 19:59 EET

Etelä-Savossa oli marraskuun lopussa työttömänä 7 029 henkilöä eli 10,7 % työvoimasta. Työttömien määrä aleni marraskuussa vuodentakaisesta noin viidelläsadalla, mistä kolmasosa selittyy henkilökohtaisesti lomautettujen määrän alenemisella. Miehiä oli Etelä-Savossa vuodentakaiseen verrattuna työttömänä 275 vähemmän (-6,1 %) ja naisia 208 vähemmän (-6,9 %). 

Koko maassa työttömiä oli marraskuun lopussa 230 000 eli noin 4 000 vähemmän kuin lokakuussa ja 13 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa koko maassa 8,8 %.  

Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli Etelä-Savossa marraskuun lopussa 1 705 eli 43 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 741, mikä on 12 enemmän kuin lokakuussa ja 133 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli marraskuussa 3 291 ja yli 55-vuotiaita työttömiä 2 355 eli 33,5 % työttömistä.  

Marraskuun lopussa Etelä-Savon pienimmät työttömyysasteet olivat Juvalla ja Pieksämäellä (7,9 %) sekä Hirvensalmella (8,7 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Savonlinnassa (13,1 %), Rantasalmella (13,3 %), ja Enonkoskella (15,1 %). 

Työpaikat työnvälityksessä 

Marraskuun aikana Etelä-Savon TE-toimistoissa oli avoinna 919 työpaikkaa, mikä on 16 % enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kuukauden lopussa avoimia työpaikkoja oli 457. 

Lomautukset  

Etelä-Savossa oli marraskuun lopussa henkilökohtaisesti lomautettuna hieman yli 400 henkeä.  Ryhmälomautusten piirissä oli lisäksi marraskuun lopussa noin 170 henkilöä.  

Työllistämis- ja koulutustoimenpiteet 

Työhallinnon toimenpitein työhön tai työharjoitteluun sijoitettuna tai työvoimakoulutuksessa oli Etelä-Savossa marraskuun lopussa yli 400 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työhallinnon tuella työhön sijoitettuna oli Etelä-Savossa marraskuun lopussa 1 800 henkilöä, mikä on 6 enemmän kuin lokakuun lopussa, mutta 214 vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksessa oli marraskuun lopussa 764 henkilöä, mikä oli 210 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Työttömyyden kehitys ammattiryhmittäin 

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien määrä Etelä-Savossa on laskenut 6,4 %. Paras kehitys on ollut terveydenhuolto- ja sosiaalialan tehtävissä: työttömien määrä on laskenut yli sadalla eli 17 %. Teollisuudessa työttömien määrä on laskenut yli kahdellasadalla eli 13 %. Muilla aloilla muutokset ovat olleet marginaalisia. 

Marraskuun työllisyyskatsaus (ml. tilastot)

Lisätiedot:                      

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus, 
p.             0400 012 179                               

TE-toimistojen yhteystiedot:

Juvan TE-toimisto, johtaja Ritva Malinen-Parkkinen, p.             050 396 1515          

Mikkelin TE-toimisto, vs. johtaja Sirkka Rytkönen, 
p.             050 396 1535                                    

Pieksämäen TE-toimisto, vs. johtaja Aira Janhunen, p.            050 396 1544               

Savonlinnan TE-toimisto, johtaja Ritva Muhonen, p.             050 396 1545