Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvat neljän vesivoimalaitoksen rakentamiseen Lapuanjokeen Uudenkaarlepyyn kaupungissa

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 15:12 EEST

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on äänestyksen jälkeen 16.6.2011 myöntänyt Jeppo Kraft Andelslagille vesilain mukaisen luvan Gunnarsforsenin, Silvastforsenin ja Backforsenin vesi­voimalaitosten rakentamiseen sekä Oy Herrfors Ab:lle luvan Kiitolankosken vesivoimalaitoksen rakentamiseen Lapuanjoen kahteen haaraan Uudenkaarlepyyn kaupungissa. Aluehallintovirasto on samalla myöntänyt molemmille hakijoille luvan Lapuanjoen rajoitettuun säännöstelyyn, tarvittaviin jokiuoman perkauksiin ja muihin rakentamistöihin sekä myöntänyt hankkeita varten tarvittavat pysyvät käyttöoikeudet maa- ja vesialueisiin.

Päätösten lupamääräyksiin sisältyy mm. määräykset vuotuisesta kalatalousmaksusta, korvauksista ja tarkkailuvelvoitteista. Molemmat hakijat on velvoitettu rakentamaan kalatie tai kalatiet ja hakemaan erikseen niitä varten tarvittavat luvat, mikäli tämä myöhemmin kalatalousviranomaisen päätöksen mukaisesti osoittautuu kalatalouden kannalta tarpeelliseksi. Hankkeista lupamääräysten mukaisesti toteutettuna saatavat hyödyt ovat niistä johtuviin vahinkoihin, haittoihin ja muihin edunmenetyksiin verrattuina huomattavia.

Jeppo Kraft Andelslagin hakemuksesta annetun päätöksen luparatkaisun perusteluissa on mm. todettu, että hankkeesta saatava pääomitettu hyöty on noin 11,6 miljoonaa euroa ja lisäk­si talviaikana sallitusta voimalaitosten suorittamasta lyhytaikaissäännöstelystä syntyy merkittävää rahallista hyötyä. Hankkeesta aiheutuvat rahassa mitattavat vahingot, haitat ja muut edunmenetykset ovat noin 45 000 euroa. Rahassa vaikeasti arvioitava hyöty on vesialueen virkistyskäyttömahdollisuuksien paraneminen erityisesti Kauhavan kaupungin alueella. Hanke on yleiseltä kannalta katsottuna myös ympäristölle hyödyllinen, koska se lisää kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä sähköntuotantoa. Rahassa vaikeasti arvioitava edun­menetys on Jepuan koskien muuttuminen pääosin suvantoalueeksi, mutta menetettävän edun merkitys yleiseltä kannalta katsottuna ei ole niin merkittävä, että se muuttaisi etuvertailun lopputuloksen.

Oy Herrfors Ab:n hakemuksesta annetun päätöksen luparatkaisun perusteluissa on mm. todettu, että hankkeesta saatava pääomitettu hyöty on noin 3,5 miljoonaa euroa ja lisäksi talviaikana sallitusta voimalaitoksen suorittamasta lyhytaikaissäännöstelystä syntyy rahallista hyötyä, jos yläpuolinen Backforsenin voimalaitos rakennetaan. Hankkeesta aiheutuvat rahassa mitattavat vahingot, haitat ja muut edunmenetykset ovat noin 10 000 euroa. Rahas­sa vaikeasti arvioitava hyöty on vesialueen virkistyskäyttömahdollisuuksien paraneminen. Lisäksi hanke on yleiseltä kannalta katsottuna ympäristölle hyödyllinen, koska se lisää kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä sähköntuotantoa. Rahassa vaikeasti arvioitava edunmenetys on Kiitolankosken muuttuminen suvantoalueeksi Lavastforsenin alaosaan saakka, mutta menetettävän edun merkitys yleiseltä kannalta katsottuna ei ole niin merkittävä, että se muuttaisi etuvertailun lopputuloksen.

Päätökset nro:t 93/2011/4 ja 94/2011/4 voi pyytää sähköisinä osoitteesta
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

 
Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki, puh. 0400 352 189
Ympäristölakimies Nina Engberg, puh. 0400 285 798
etunimi.sukunimi(at)avi.fi