Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tehostaa neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valvontaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:11 EET

Tämän vuoden alussa tuli voimaan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten suun ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa koskevan asetuksen pykälät, joissa säädetään määräaikaisista terveystarkastuksista, niiden kohderyhmistä ja laajuudesta sekä tarkastusten määristä. Asetus tuli muilta osiltaan voimaan jo heinäkuussa 2009.

Uusi asetus perustuu voimassa oleviin oppaisiin ja suosituksiin, joista keskeisimpiä ovat Lastenneuvolaopas, Kouluterveydenhuollonopas sekä Opiskeluterveydenhuollonopas.

Uutta on mm. perheille neuvolassa tehtävät laajat terveystarkastukset. Viisivuotiaan lapsen terveystarkastus on siirretty tehtäväksi neljän vuoden iässä. Huoltajien kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä. Asetuksessa korostetaan myös erityisen tuen tarpeessa olevien varhaista tunnistamista, yksilöllisestä tarpeesta johtuvien terveystarkastusten järjestämistä sekä määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittämistä. Tärkeä muutos aiempaan on myös se, että neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä lasten ja nuorten suun ennaltaehkäisevään terveydenhuollon toimintaohjelma laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.

Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valmistelevat yhdessä asetusta koskevan valvontaohjelman tämän vuoden aikana. Valvontaohjelmaan liittyvä ensimmäinen kysely kuntiin tehdään tämän kevään aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa valvonta toteutetaan tämän vuoden aikana valvontaohjelman kyselyistä saatujen tietojen pohjalta.
 
Asetuksen valvontaa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa koordinoi sitä varten perustettava työryhmä, johon kuuluu aluehallintoylilääkäri, terveydenhuollon ylitarkastaja ja juristi.

Lisätietoja:
Terveydenhuollon ylitarkastaja Kaija Pullinen, puh. 050 456 0695
Aluehallintoylilääkäri Jaana Mäkelä, puh. 040 488 0510