Etera

Etelä-Suomen nuoret haluavat yrittäjiksi

Lehdistötiedote   •   Kesä 06, 2017 09:00 EEST

Ammattiin valmistuvat eteläsuomalaiset nuoret arvostavat koulutusta ja työkokemusta. Myös nuorten usko yrittäjyyteen on suurempaa kuin muualla Suomessa, selviää Eteran teettämästä nuorten työelämätutkimuksesta.

Alle 30-vuotiaat, ammattioppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvat suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä omaan koulutukseensa ja luottavat oman alansa työtilanteeseen. Hieman yli 70 prosenttia, eli suunnilleen yhtä moni kuin edellisvuonna, uskoo löytävänsä töitä omalta alaltaan.

”Nuorten tulevaisuudenusko nousee selvästi esiin tutkimuksessa. Useimmilla nuorilla itsetunto on kohdallaan. Niin pitääkin olla. Tätä voisi tartuttaa myös meihin vanhempiin”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran nuorten työelämäasenteita koskeva tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 500 nuorta.

Oma persoona ja verkostot ratkaisevat

Eteläsuomalaisista täysin varmana tai varmana töiden löytymistä pitää reilusti yli puolet, 66 prosenttia vastaajista. Työpaikan löytymiseen vaikuttavat nuorten mielestä eniten oma persoona ja hyvät verkostot. Muuhun Suomeen verrattuna Etelä-Suomessa arvostetaan erityisesti työkokemusta ja alan koulutusta.

”On hienoa, että usko oman alan töiden löytymiseen on vahva. Olen iloinen siitä, että moni näkee myös oman yrityksen mahdollisena polkuna”, Björkman sanoo.

Yrittäjän vapaus houkuttaa

Yhä useampi eteläsuomalainen nuori haaveilee yrittäjäksi ryhtymisestä. Vastaajista 7 prosenttia toimii jo yrittäjänä ja yli puolet, 51 prosenttia on ainakin harkinnut yrittäjyyttä. Muualla maassa yrittäjyyttä harkinneita oli vain hieman yli 40 prosenttia.

Ilman neuvoja ja apua yrittäjäksi ei kuitenkaan haluta ryhtyä. Jopa 91 prosenttia vastaajista sanoi kaipaavansa muiden yrittäjien neuvoja. Neuvoja toivovia on jopa 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016.

Oman yrityksen pyörittämisessä nuoria houkuttaa eniten mahdollisuus tehdä mielekästä työtä ja toteuttaa omia ideoita. Suurimpana esteenä mahdolliselle yrittäjyydelle nähtiin taloudellisen riskin ottaminen.

Joustoa työaikoihin

Etelä-Suomessa ammattiin valmistuvat nuoret arvostavat erityisesti sitä, että työtä ei tehdä kellon mukaan. Työajan joustavuus on valtaosalle, 68 prosentille, vastaajista joko todella iso tai melko iso motivaatiotekijä.

Säännöllisten työaikojen merkitys on vähentynyt tasaisesti parin viime vuoden aikana. Vielä vuonna 2015 20 prosenttia eteläsuomalaisista piti työn säännöllisyyttä erittäin tärkeänä, kun tänä vuonna samaa mieltä oli vain 6 prosenttia vastaajista.

Palkan merkitys on selvästi vähentynyt viime vuodesta. Palkka oli erittäin tai melko suuri motivaattori 60 prosentille vastaajista, kun viime vuonna näin ajatteli 70 prosenttia.

Eteläsuomalaiset nuoret haluavat valita työpaikkansa myös työnantajan arvojen ja kulttuurin perusteella. Heistä 62 prosenttia pitää arvoja erittäin tai melko paljon motivoivana. Lukema on kasvanut viime vuodesta 5 prosenttiyksikköä. Muualla maassa arvoja ja kulttuuria ei arvosteta yhtä paljon.

Fakta: Ammattiin opiskelevat ovat tätä mieltä

  • Hieman yli 70 % uskoo löytävänsä oman alansa töitä. Osuus on suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.
  • Jos oman alan töitä ei olisi tarjolla, 90 % vastaajista on valmiita jatkokouluttautumaan omalla alalla tai tekemään muita kuin oman alan töitä.
  • 76 % on valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. 74 % on valmiita kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin.
  • Työntekoon kannustavat useimmin työilmapiiri (93 %), työn sisältö (91 %), kehittymismahdollisuudet (83 %) ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan (79 %)
  • Selvästi alle puolet pitää yrittäjyyttä itselleen varteenotettavana työllistymisvaihtoehtona, kun edellisvuonna osuus oli lähes puolet.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus maalis–huhtikuussa 2017. Tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa, ja se tehtiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 500 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen. Etelä-Suomesta vastaajia oli 100.

Mitä mieltä on länsi, entä pohjoinen?

Alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi/uutishuone

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.