Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EU-hanke laatii Etelä-Savolle materiaalitaseen

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:26 EEST

Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoima EAKR- rahoitteinen hanke laatii Etelä-Savolle materiaalitaseen. Materiaalitaseessa selvitetään luonnonvarojen käyttöä, erilaisten materiaali- ja ainevirtojen määriä, sekä tuotannon jalostusastetta maakunnassa. Hankittavan tiedon avulla voidaan edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja vahvistaa alueellista ympäristökilpailukykyä. Taseen tietoja voidaan hyödyntää ympäristö- ja elinkeinopoliittisten ohjelmien ja suunnitelmien laadinnassa sekä päätöksenteossa.

 

Tuotevirrat arvioidaan ensin rahamääräisinä, jolloin lähtökohtana on Etelä-Savon talouden tuotantorakenne. Näin voidaan huomioida myös aineettomien hyödykkeiden – palvelut ja energia – välillisesti kuluttamat ainevirrat. Rahamääräiset tuotevirrat muutetaan fyysisiksi massamääriksi. Luonnonvarojen käyttö lasketaan liittämällä suoriin tuotevirtoihin tuotannon aiheuttamat välilliset materiaalivirrat.

 

Luonnonvarojen käyttöä tarkastellaan sekä kokonaiskäytön että kokonaiskulutuksen avulla. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö sisältää alueen omien luonnonvarojen käytön sekä tuonnin. Siitä ei ole vähennetty vientiin meneviä luonnonvaroja. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö mittaa alueen taloudellisen toiminnan aiheuttamaa luonnonvarojen käyttöä. Luonnonvarojen kokonaiskulutus saadaan, kun kokonaiskäytöstä vähennetään viennin osuus. Kokonaiskulutus mittaa luonnonvarojen loppukäyttöä alueella.

 

Henkeä kohden laskettu luonnonvarojen kokonaiskäyttö on Etelä-Savossa suurempi kuin maassa keskimäärin. Sen sijaan pinta-alaa kohden laskettuna luonnonvarojen kokonaiskäyttö jää Etelä-Savossa alle koko maan keskiarvon. Maakunnan korkea luonnonvarojen käyttö nojautuu suurelta osin metsätalouteen. Yli kaksi kolmannesta luonnonvarojen kokonaiskäytöstä Etelä-Savossa tulee maakunnan omalta alueelta. Koko maan osalta vastaava osuus on alle puolet. Yli puolet Etelä-Savon luonnonvarojen kokonaiskäytöstä menee vientiin.

 

Etelä-Savon ELY on nimittänyt hankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluu myös Etelä-Savon maakuntaliiton, Etelä-Savon kappakamarin ja Etelä-Savon metsäkeskuksen edustus. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Savon kappakamaria edustaja.

 

Hanketta on suunniteltu jo pitkään, mutta vasta vuoden 2010 alkupuolella rahoituksen varmistuttua työ päästiin aloittamaan. Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettu hanke valmistuu alkuvuodesta 2011. Hankeen tulosten hyödyntäjiä ovat alueen toimijat, aluehallintoviranomaiset sekä ekotehokkuuden T&K -toiminta.

 Lisätietoja:

Etelä-Savon ELY-keskus
Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen
puh. 040-5798330
anni.panula-ontto-suuronena(at)ely-keskus.fi

 

Oulun yliopiston Thule-instituutti
Tutkimusprofessori Ilmo Mäenpää
puh. 040 531 9749
ilmo.maenpaa(at)oulu.fi