Valtion Ympäristöhallinto

EU jatkoi ankeriaan tuonti- ja vientikieltoa

Lehdistötiedote   •   Marras 23, 2011 07:01 EET

 EU jatkoi ankeriaan tuonti- ja vientikieltoa 


Kuva: Riku Lumiaro

Vienti- ja tuontikieltoa jatkettiin, koska Euroopan ankeriaskanta ei ole vahvistunut ja sen kalastamisen arvioidaan olevan kestämättömällä pohjalla. Ankeriaan tuonti EU:n alueelle ja vienti EU:n alueelta on ollut kiellettyä vuodesta 2010 lähtien.

Euroopan unionin CITES tieteellinen tarkasteluryhmä arvioi kokouksessaan lokakuussa 2011, ettei ankeriaan pyytäminen ole kestävällä pohjalla. Tämän vuoksi ankeriaan EU:n ulkorajat ylittävään tuontiin tai vientiin ei voi myöntää lupia.

Päätös ei vaikuta EU:n sisäiseen ankeriaskauppaan, sillä EU:n CITES -säädöksillä säädellään pelkästään tuontia ja vientiä, ei kalastusta. Ankeriasta kaupallisesti hyödyntävän tahon on kuitenkin pystyttävä osoittamaan ankeriaan laillinen alkuperä.

EU on ilmoittanut kaikille CITES -osapuolivaltioille, että EU:n alueelta ei saa viedä eikä EU:n alueelle saa tuoda ankeriaita ja ankeriastuotteita. Päätös on voimassa vuoden 2012 loppuun asti, jolloin asiaa käsitellään uudestaan. Päätökseen ei ole odotettavissa muutosta lähivuosina, sillä ankeriaskannan pikainen toipuminen ei ole todennäköistä.

Poikkeuslupaa on mahdollista hakea

Ennen 13.3.2009 CITES -listausta pyydetyille ankeriaille voidaan myöntää CITES -vienti ja/tai tuontiluvat, kunhan osoitetaan, että ne on pyydetty ennen listauksen voimaantuloa. Tämä poikkeus, joka on voimassa 1.4.2012 asti, koskee vain ankeriastuotteita.

Lisäksi EU:hun jälleen tuotaville – alun perin EU:sta peräisin oleville – ankeriaille ja ankeriastuotteille voidaan myöntää CITES -tuontilupa. Edellytyksenä on, että voidaan osoittaa, että ankeriaat on pyydetty ja viety EU:sta ennen CITES -listauksen voimaantuloa tai että ne on laillisesti viety EU:sta 13.3.2009 ja 3.12.2010 välillä.

Ankerias liitettiin CITES -lajeihin vuonna 2009

Pohjois-Atlantin länsiosassa Sargassomerellä lisääntyvä eurooppalainen ankerias (Anguilla anguilla) liitettiin CITES -yleissopimuksen eli Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floran liitteeseen II maaliskuussa 2009.

Vuodesta 2009 lähtien ankeriaan EU:n ulkorajat ylittävään tuontiin on vaadittu CITES -vienti- ja tuontiluvat, ja vientiin CITES -vientilupa. Kansallinen lupaviranomainen voi myöntää CITES -lajille luvat vain, jos kansallinen CITES tieteellinen viranomainen tai EU:n tieteellinen tarkasteluryhmä katsoo, että kanta kestää verottamista.

Lisätietoa

Ylitarkastaja Stella From, Suomen ympäristökeskus
puh. 0400 148 673, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Harry Helmisaari, Suomen ympäristökeskus
puh. 040 7401 612, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tiedottaja Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 5098 654, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi