Valtioneuvosto

EU:lle uusi talouden kriisinhallintajärjestelmä

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 14:17 EEST

EU vahvistaa taloushallintaansa pysyvällä kriisinhallintajärjestelmällä. Brysselissä 28. ja 29. lokakuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti pyytää Euroopan komissiota aloittamaan yhdessä puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kanssa valmistelut euroalueen rahoitusvakautta tukevan kriisimekanismin perustamiseksi.

"Suomi kannattaa sellaisen kriisimekanismin perustamista, jossa velkaantuneelle maalle luottoa antaneet yksityiset luottolaitokset joutuisivat kantamaan vastuunsa esimerkiksi lainojen uudelleenjärjestelyn kautta," sanoi pääministeri Mari Kiviniemi. Suomen näkemyksen mukaisesti EU pitää edelleen kiinni siitä, että muut euro-maat tai EU-instituutiot eivät ole vastuussa ylivelkaantuneen euro-maan veloista.

Puheenjohtaja Van Rompuy selvittää, tarvitaanko kriisimekanismin vuoksi perussopimukseen rajoitettuja muutoksia. Mahdolliset muutokset ratifioidaan vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Puheenjohtaja Van Rompuyn tehtäväksi sovittiin myös sen selvittäminen, voidaanko oikeutta osallistua päätöksentekoon EMU-asioissa rajoittaa, jos jäsenmaa on toiminut talous- ja rahaliiton perusperiaatteita vastaan.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi talouskoordinaation vahvistamista pohtineen työryhmän, ns. task forcen, loppuraportin. Työn tavoitteena on ollut EU-alueen talouskurin vahvistaminen ja jäsenmaiden talouskehityksen entistä tarkempi valvonta. Uusilla menettelytavoilla ja entistä tiukemmalla sääntelyllä halutaan lisätä vakaus- ja kasvusopimuksen uskottavuutta ja sitä kautta edistää unionin kestävää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.

"Suomi saavutti kokouksessa tavoitteensa. Paketti merkitsee selkeää parannusta EU:n taloushallintoon. Tiukat kehikot, selkeät menettelyt ja tukevat sanktiot pyrkivät siihen, että vastikään koetun kaltaiseen kriisiin ei euroalueella enää jouduta," totesi tyytyväinen pääministeri Kiviniemi kokouksen jälkeen. Suomi toisti kokouksessa myös näkemyksensä EU-maiden välisen pragmaattisen verokoordinaation tarpeellisuudesta.

Päämiehet sopivat myös EU:n linjauksista Soulissa 11. marraskuuta järjestettävässä G20-huippukokouksesssa. EU:n tavoitteita Soulissa edistävät EU:ta edustavat puheenjohtaja Van Rompuy ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sekä G20:n EU-jäsenmaat. EU painottaa julkisen talouden vakauttamista, maailmanlaajuisen kasvun tasapainottamista sekä rakenteellisia talousuudistuksia. Huippukokouksen odotetaan vahvistavan maailmanlaajuista rahoitusvakautta tukevan Baselin sopimuksen. Suomi pitää ylivelkaantumista ja liiallista riskinottoa hillitseviä rahoitusmarkkinoiden sääntelyuudistuksia erittäin tervetulleina.