Valtioneuvosto

EU:n alueministerit pohtivat tulevaa alue- ja rakennepolitiikkaa Liegessä

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 21:51 EET

EU:n aluepolitiikasta vastaavat ministerit tapaavat 22.-23.11.2010 Belgian Liegessä epävirallisen neuvoston kokouksessa. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Kokouksessa aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn ja sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor esittelivät Euroopan komission 10.11.2010 julkaisemaa koheesioraporttia, joka linjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa seuraavalla budjetti- ja ohjelmakaudella vuoden 2013 jälkeen.

Ministeri Pekkarinen kertoi puheenvuorossaan koheesioraportin muodostavan hyvän pohjan jatkokeskusteluille seuraavasta rakennerahastokaudesta.

- Erityisesti panimme merkille raportin rakentavat ehdotukset, jotka koskivat tuen jatkamista pohjoisimmille harvaan asutuille alueille, alue- ja rakennepolitiikan kytkemistä tiiviisti Eurooppa 2020 -strategiaan, koheesiorahoituksen ehdollisuutta sekä EAKR- ja ESR-rahastopolitiikan toiminnan parempaa yhteistyötä, totesi ministeri Pekkarinen.

- Tulevalla rakennerahastokaudella on tehtävä strategisia valintoja ja keskityttävä teemoihin, jotka parhaiten tukevat kilpailukykyä ja alueiden työllisyyttä pohjautuen Eurooppa 2020 -strategiaan ja sen päätavoitteisiin älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta.

Pekkarisen mukaan Suomi tukee koheesiopolitiikan jatkamistakoko Euroopassa. Meitä koskettaa erityisesti pohjoisimpien harvaan asuttujen alueiden kehittäminen. Pekkarinen muistutti, että nämä alueet on kirjattu myös Suomen EU-jäsenyyssopimukseen, minkä pohjalta vuonna 1995 räätälöitiin erityinen tavoite 6 -tuki Suomen ja Ruotsin harvaan asuttuja alueita varten.

- Euroopan eri alueiden tasapainoinen kehittämien vaatii huomion kiinnittämistä yhä enemmän väestön ikääntymiseen. Suomessa erityisesti pohjoiset harvaan asutut alueet kohtaavat EU:ssa ensimmäisten alueiden joukossa tämän väestökehityksen aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Itä- ja Pohjois-Suomessa väestön huoltosuhde on jo hälyttävällä tasolla. Monella alueella jokaista työssäkäyvää kohden on jo enemmän kuin yksi 65 vuotta täyttänyt henkilö, Pekkarinen painotti.

- EU käyttää alue- ja rakennepolitiikkaan noin 30 prosenttia unionin koko budjetista. Kuluvalla rakennerahastokaudella 2007-2013 Suomi saa EU:lta noin 1,7 miljardia euroa. Tämä on noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Määrä sitoo vastaavan määrän kansallista rahoitusta, joten yhteensä käytämme tällä hetkellä alueellisen koheesion edistämiseen 500 miljoonaa euroa vuodessa, Pekkarinen summasi.

Lisätiedot:

alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, TEM, puh. 050 322 8210