Valtioneuvosto

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat uudesta teollisuuspolitiikasta

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 23:10 EET

EU:n kilpailukykyministerit tapaavat Brysselissä 25.-26.11.2010. Ministerit keskustelevat kahdesta Eurooppa 2020 -talousstrategian lippulaivahankkeesta, nk. teollisuustiedonannosta ja innovaatiounionista.

Teollisuuspolitiikkatiedonanto "Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka" on kilpailukykyä tukeva, laaja-alainen teollisuuspoliittinen strategia. Tiedonanto käsittelee teollisuutta entistä kokonaisvaltaisemmin perustuotannosta aina palveluihin saakka. Uutena painopisteenä tiedonannossa on raaka-aineiden ja energian käytön tehokkuus.

Komission ehdotus kiteytyy seitsemään toimintalinjaan. Suomen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat teollisuuden toimintaympäristön parantaminen (ml. rahoitus), sisämarkkinoiden vahvistaminen (ml. teollis- ja tekijänoikeuksien eli IPR-järjestelmän tehostaminen, valtiontukivalvonnan vahvistaminen), teollisuuden modernisoinnin edistäminen (mm. ylikapasiteetin sopeuttaminen, työvoiman uudelleen työllistäminen).

Ministerit sopivat Innovaatiounionin osalta päätelmistä. Näissä keskitytään kuuteen keskeiseen toimintalinjaan: 1) hyvien ideoiden saaminen markkinoille, 2) osaamisperustan vahvistaminen, 3)innovaatiojärjestelmän tehostaminen kaikilla tasoilla, 4) Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet, 5) EU:n toiminnan laajentaminen ulkoisesti ja 6) hallinnon parantaminen. Suomi on lisäksi korostanut erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeyttä osana innovaatiotoimintaympäristön kehittämistä.

Neuvostossa on myös tarkoitus hyväksyä fuusioenergiareaktoria koskevan ITER-hankkeen säästösuunnitelma. Hanke on kärsinyt pitkittyneistä taloudellisista ongelmista.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Satu Keskinen, TEM, puh. 050 347 6438