Valtioneuvosto

EU:n koheesiopolitiikka esillä ministeritapaamisessa Puolassa

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 21:31 EET

EU:n alue- ja kaupunkikehityksestä vastaavat ministerit kokoontuvat 25. marraskuuta keskustelemaan vuosien 2014-2020 rakennerahastokauden päälinjoista. Keskustelua viitoittavat komission lokakuun alussa antamat asetusehdotukset vuosien 2014-2020 koheesiopolitiikan toteut-tamiseksi. Suomen valtuuskuntaa epävirallisessa ministeritapaamisessa Puolan Poznanissa johtaa elinkeinoministeri Jyri Häkämies.  

Ministerit eivät tee kokouksessa varsainaisia päätöksiä, mutta tapaaminen pohjustaa 16. joulukuuta Brysselissä pidettävää alue- ja koheesiopolitiikasta vastaavien ministereiden virallista kokousta.

Suomen tavoite on taata tulevalla ohjelmakaudella se, että koheesiopolitiikan rahoitusratkaisu on reilu ja oikeudenmukainen kaikkien jäsenmaiden ja alueiden näkökulmasta. Harvaan asuttujen alueiden erityistuen riittävä taso on Suomelle elintärkeä, sillä kuluvalla kaudella 40 % Suomen EU:sta saamasta kokonaisrahoituksesta perustuu väestötiheyteen ja harvaan asutukseen. Siksi Suomi korostaa, että harvaan asutukseen perustuva kriteeri nostetaan BKT-kriteerin rinnalle tukia jaettaessa.

Suomi kannattaa sitä, että tulevalla rakennerahastokaudella resurssit on keskitettävä entistä kohdistetummin, jotta vaikuttavuutta saataisiin lisää. Tämä edellyttäisi Suomen mielestä politiikan virtaviivaistamista. Erityisesti rahoitukseltaan pienissä ohjelmissa pitäisi kyetä vähentämään hallinnollista taakkaa.

EU:n komissio antoi 6. lokakuuta yhteensä kuusi asetusluonnosta koheesiopolitiikasta. Näitä ovat luonnokset yleisasetukseksi, asetuksiksi aluerahastosta, sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta sekä asetusluonnokset Euroopan alueelliselle yhteistyölle ja Eurooppalaiseen alueellisen yhteistyön yhtymälle.  

Lisätiedot:
osastopäällikkö Heikki Aurasmaa, TEM, puh. 050 322 8210
neuvotteleva virkamies Leif Ehrsten, TEM, puh. 050 599 5145