Valtioneuvosto

EU:n suorat maataloustuet neuvoston pohdittavana

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 08:24 EET

Maatalousministerit jatkoivat marraskuun kokouksessaan keskustelua EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Esillä oli etenkin nk. suorien tukien järjestelmä. Kalatalouden osalta pohdittiin EU:n kalastuspolitiikan ulkoista ulottuvuutta eli ulkosuhteita. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvosto keskusteli EU:n komission suoria tukia koskevasta asetusehdotuksesta puheenjohtajamaa Puolan laatimien kysymysten pohjalta. Kysymykset käsittelivät suorien tukien järjestelmän rakennetta sekä ehdotusta suorien tukien asteittaisesta tasaamisesta jäsenmaiden välillä ja sisällä.

Ministeri Koskinen piti komission esityksiä maatalouden suorien tukien tasoerojen asteittaisesta pienentämisestä ja siirtymisestä kohti alueellista tasatukea kaikissa maissa pääosin hyvinä.

- Aluemalliin jo aiemmin siirtyneitä maita, kuten Suomea, ei pidä kuitenkaan velvoittaa tilatukeen oikeuttavien tukioikeuksien lakkauttamiseen vuonna 2013 ja uusien tukioikeuksien muodostamiseen vuonna 2014. Tukioikeuksien muodostaminen uudelleen aiheuttaisi ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja kustannuksia viljelijöille ja hallinnolle, muistutti Koskinen.

Tukijärjestelmän pitäisi Koskisen mukaan jatkossakin mahdollistaa tuotantosidonnaiset tuet vähintään nykytason mukaisesti. Suorien tukien entistä suurempaan "vihertämiseen", jolloin viljelijän tulisi tehdä ympäristöä turvaavia toimenpiteitä tukea saadakseen, Suomi suhtautuu myönteisesti, mutta vihertäminen pitää toteuttaa niin, että byrokratiaa on mahdollisimman vähän ja vihertämisen pitää olla mahdollista tilatasolla.

Komission tiedonannon ja puheenjohtajamaan laatimien kysymysten pohjalta käytiin mielipiteenvaihto myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta. Keskustelu oli osa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamista koskevaa keskustelua. Globaalina kalastusalan toimijana EU:lla on erityinen rooli aloitteentekijänä erilaisilla kansanvälisillä forumeilla edistää mm. kestävää kalavarojen hyödyntämistä.

- EU:n kalastussopimuksista päätettäessä tarvitaan riittävän kattavaa ja oikea-aikaista tietoa nykyistä enemmän päätöksenteon pohjaksi, korosti ministeri Koskinen.

Neuvoston muissa asioissa keskusteltiin mm. vähävaraisten ruoka-apujärjestelmän jatkamisesta. On todennäköistä, että neuvosto pääsee ratkaisuun järjestelmän jatkamisesta vuosiksi 2012 ja 2013 joulukuun neuvoston kokouksessa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 040 751 8407 (maatalous)
kalastusneuvos Markku Aro, p. 040 740 2387 (kalastus)