Valtioneuvosto

EU:n ulkoasiainneuvosto keskustelee EU:n investointipolitiikasta

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 15:20 EEST

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu 10. syyskuuta Brysselissä. Kokouksen pääaiheena on EU:n uusi kansainvälinen investointipolitiikka. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuu ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Ulkoasiainneuvostossa keskustellaan suoria ulkomaisia investointeja koskevan toimivallan siirtymisestä Euroopan unionille. Lissabonin sopimuksen myötä EU:lle siirtyvä investointipolitiikka on nostanut esille useita kysymyksiä. Neuvostossa käsitellään tulevan investointipolitiikan peruslinjoja sekä jäsenmaiden noin 1200 olemassa olevan kahdenvälisen investointisuojasopimuksen kohtaloa. Lisäksi käsittelyssä on jäsenmaiden oikeus neuvotella uusia kahdenvälisiä sopimuksia, mikäli unionin ei ole mahdollista neuvotella vastaavaa sopimusta. Suomi tukee aktiivisesti EU:n uuden investointipolitiikan luomista, jotta se edistäisi eurooppalaisia investointeja paremmin kuin jäsenmaiden omat sopimukset.

Neuvoston on määrä allekirjoittaa EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus, joka on kattavin EU:n tähän saakka neuvottelemista vapaakauppasopimuksista. Suomi tukee sopimuksen allekirjoittamista, sillä se tuo merkittäviä etuja myös suomalaisyrityksille ja kuluttajille. Suomen keskeisimpien vientituotteiden tullit alenevat ja hyötyjä odotetaan myös palvelualoilla sekä investoinneissa. Neuvosto keskustelee myös kahdenvälisten vapaakauppasopimusneuvotteluiden käynnistämisestä Malesian kanssa.

Käsittelyssä ovat lisäksi haasteellisiksi osoittautuneet EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden väliset talouskumppanuusneuvottelut. Suomi kannustaa komissiota ryhtymään toimiin realistisen tilannearvion ja selkeän neuvottelutaktiikan luomiseksi. Lisäksi Suomi katsoo, että EU:n on kyettävä tarjoamaan kyseisille maille kauppaa tukevaa kehitysrahoitusta.

Neuvostossa on esillä myös Pakistanin kaupan tukeminen, kun ennätysmäiset tulvat ovat aiheuttaneet maassa humanitaarisen kriisin ja heikentäneet taloudellista tilannetta. EU on Pakistanin suurin kauppakumppani, ja Suomi pitää tärkeänä, että Pakistania pyritään tukemaan myös kauppajärjestelyin.

Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Ilkka-Pekka Similä, EU:n yhteisen kauppapolitiikan ja taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö, puh. (09) 1605 5530 tai 040 356 3783 ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin virkamiessihteeri Päivi Nevala, puh. (09) 1605 6171 tai 040 753 4375