Valtioneuvosto

EU:n valtiovarainministerit käsittelevät Kreikan tilannetta ja talouden vakauttamista

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 12:48 EET

Ecofin-neuvoston kokouksessa 8.11.2011 on tarkoitus viedä eteenpäin Eurooppa-neuvostossa ja euromaiden päämiesten kokouksissa 26.10. sovittuja päätöksiä. Toimenpiteet liittyvät Euroopan pankkien vakauttamiseen, vakausmekanismien uudistamiseen, Kreikan velkakestävyyden parantamiseen, talouskurin vahvistamiseen sekä euroalueen rakenteiden uudistamiseen. Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Maanantain 7.11. euroryhmän kokous keskittynee Kreikan tilanteen uusimpiin käänteisiin sekä ns. palomuureja koskevaan työhön, jonka tavoitteena on kehittää Euroopan rahoitusvakausvälineen toimintamahdollisuuksia. Myös Euroopan pysyvää vakausmekanismia (EVM) koskeva valtiosopimus on euroryhmän asialistalla, mutta sen käsittelyyn jäänee aiemmin odotettua vähemmän aikaa.

Suomi pitää erittäin tärkeänä, että Eurooppa-neuvostossa ja euromaiden päämiesten kokouksissa sovitut päätökset pannaan toimeen ripeästi. Kreikan osalta tarvitaan selvyys Kreikan sitoutumisesta tulevan sopeutusohjelman toimeenpanoon, ennen kuin nykyisen lainaohjelman 6. erä voidaan maksaa.

Tiistain 8.11. Ecofin-neuvostossa komissio esittelee valtiovarainministereille finanssitransaktioveroa koskevan direktiiviehdotuksen. Ehdotuksen taustalla on näkemys siitä, että talous- ja finanssikriisin syntyyn keskeisesti vaikuttaneen, aliverotetun ja kriisin yhteydessä huomattavaa julkista tukea saaneen finanssialan olisi osallistuttava kriisin kustannusten kattamiseen. Tavoitteena on muuttaa finanssialan verotusta tasapuolisemmaksi verrattuna muihin toimialoihin, estää finanssilaitoksia harjoittamasta liian riskipitoista toimintaa, täydentää tulevien kriisien välttämiseen tähtääviä sääntelytoimenpiteitä sekä kerätä lisätuloja julkiseen talouteen.

Suomi kiirehtii keinotteluluonteiseen toimintaan puuttuvan kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa mahdollisimman kattavasti maantieteellisesti. Tavoitteena tulee olla globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös vain EU:n tasolla toimeenpantava järjestelmä.

Ecofin-neuvosto käsittelee myös G20-ryhmän Cannesin huippukokouksen 3. - 4.11.2011 jatkotoimia, jotka koskevat mm. talouden vakauden palauttamisen keinoja ja rahoitusta. Neuvoston on määrä hyväksyä kansainvälistä ilmastorahoitusta koskevat päätelmät, jotka liittyvät Durbanin tulevaan ilmastokokoukseen. Myös makrotalouden epävakauksien seurannasta on määrä hyväksyä päätelmät.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 0400 510 304