Valtioneuvosto

EU:n valtiovarainministerit käsittelevät mm. rahoitusvakautta ja kriisinhallintaa

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 20:13 EET

Ecofin-neuvosto kokoontuu keskiviikkona 17.11.2010 Brysselissä. Ecofin-neuvoston kokousta edeltää euroryhmän kokous tiistai-iltana 16.11. klo 17. Euroryhmän kokouksessa on määrä keskustella rahoitusmarkkinatilanteesta euroalueella, Euroopan rahoitusvakausvälineestä, komission talouspoliittisista lainsäädäntöesityksistä, euroalueen kilpailukykyeroista sekä G20-kokousten seurannasta.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen edustaa kokouksissa Suomea.

Yksikään euromaa ei ole esittänyt rahoitusmarkkinatilanteeseen liittyvää avunpyyntöä muille euromaille, mutta on luonnollista, että etenkin Irlannin ympärillä viime päivinä julkisuudessa käyty keskustelu tulee nousemaan esille euroryhmässä. Tähän liittyen Suomi haluaa nostaa esille kysymyksen vakuuksien käytöstä euroalueella myönnettävän lainan yhteydessä.

Suomi katsoo, että lainaan liitettävien vakuuksien käytöllä voidaan varmistaa pitäytyminen perussopimuksen 125 artiklan mukaisessa periaatteessa, jonka mukaan jäsenvaltio ei voi olla vastuussa toisen jäsenvaltion taloudellisista sitoumuksista. Vakuuksia koskevassa vaatimuksessa ei siis ole kyse epäluottamuksen osoituksesta, vaan perussopimuksen noudattamisen varmistamisesta. Vakuuksien käyttö alentaisi todennäköisesti myös lainaan liittyviä kustannuksia jahyödyttäisi siten myös lainan nostajaa, joka vastaa kaikista lainan kustannuksista.

Kreikan lainajärjestelyyn keväällä 2010 ei ollut mahdollista sisällyttää vakuuksia, koska neuvotteluihin käytettävissä oleva aika ei tuolloin mahdollistanut niihin liittyvien teknisten kysymysten ratkaisemista ennen Kreikan suurten lainaerien erääntymistä 19. toukokuuta. Nyt tilanne on tässä suhteessa erilainen, ja vakuuksien käytöstä tulee voida neuvotella ennen pysyvästä kriisinhallintamekanismista päättämistä sekä myös tilanteessa, jossa jokin euromaa päättäisi pyytää toisilta euromailta apua ennen nykyisen järjestelyn umpeutumista kesällä 2013.

Pysyvään kriisinhallintamekanismiin liittyvistä valmisteluista keskustellaan euroryhmän ohella myös seuraavan päivän Ecofin-neuvostossa, jossa on lisäksi esillä suuri määrä muita kysymyksiä.

Neuvostossa on esillä säädösehdotus, joka yhtenäistäisi vakuutus- ja rahoituspalvelujen arvonlisäverokohtelua. Komission mukaan nyt verosta vapautettujen vakuutus- ja rahoituspalvelujen vanhentuneet määritelmät ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat tulkinneet ja soveltaneet niitä epäyhtenäisesti. Ministerit saavat myös tilannekatsauksen säädösehdotuksesta, joka koskee hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla.

Neuvoston on määrä hyväksyä päätelmät talouspoliittisen komitean ja sosiaalisen suojelun komitean yhteisestä eläkeraportista. Samoin on määrä hyväksyä ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitusta koskevat päätelmät, joissa vahvistetaan EU:n sitoumus Kööpenhaminan vihreän ilmastorahaston perustamiseen ja tuetaan rahaston perustamisprosessin lanseeraamista osana Canc�nin ilmastokokouksen tasapainoista päätöspakettia. Kummatkin päätelmät ovat Suomen hyväksyttävissä.

Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittelee neuvostolle vuosikertomuksensa varainhoitovuodelta 2009. Valtiovarainministereille kerrotaan myös ajankohtaisista tilastoasioista. Suomi pitää erityisen tärkeänä, että Kreikan tilastojärjestelmää ja tilastoja koskeva toimintasuunnitelma toteutetaan kurinalaisesti.

Kokouksen lopuksi Euroopan investointipankki (EIP) raportoi vielä pankin lainanannosta Itämeren alueella ja siitä miten pankki on edistänyt EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista lainanannollaan. Suomi katsoo, että EIP:n lainanantoa Itämeren alueelle tulisi edelleen pyrkiä lisäämään.

 

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 0400 510 304.