Valtioneuvosto

EU:n vuoden 2011 talousarvio ratkaisevassa käsittelyssä 11.11.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 23:14 EET

Euroopan unionin budjettiministerit kokoontuvat Brysseliin keskiviikkona 11.11.2010 käsittelemään EU:n talousarviota vuodelle 2011. Suomea neuvostossa edustaa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli.

Neuvoston yhteydessä kokoontuvassa sovittelukomiteassa on tarkoitus löytää neuvoston ja parlamentin kesken yhteisymmärryksen EU:n ensi vuoden budjetista.

Vuoden 2011 talousarviosta päätetään nyt ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen mukaisessa menettelyssä ja ensimmäistä kertaa kokoontuu myös uusi sovittelukomitea.

Neuvoston elokuisessa kannassa vuoden 2011 talousarvion loppusummaksi tulisi 141,7 mrd. euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 126,5 mrd. euroa maksumäärärahoina. Kokouksessa käsitellään myös kolme oikaisukirjelmää komission vuoden 2011 budjettiesitykseen. Näiden muutokset huomioon ottaen talousarvion loppusumma on 141,5 mrd. euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 126,2 mrd. euroa maksumäärärahoina.

Elokuussa Suomi äänesti neuvoston hyväksymää kantaa vastaan. Perusteluina tähän olivat liian suuri kokonaiskasvu ja puheenjohtajan ehdottamien leikkausten kohdistuminen Suomelle ongelmallisesti.

Suomi ei voi sellaisenaan tukea Euroopan parlamentin kantaa erityisesti liian suuren kokonaiskasvun vuoksi. Maksumäärärahat kasvaisivat parlamentin kannan mukaisesti6,2 prosenttia. Lisäksi Suomi haluaa pitää erillään vuoden 2011 talousarvion ja pidemmän aikavälin kysymykset.

Suomen tavoite on talousarvio, jossa kilpailukykyyn ja koheesiopolitiikkaan osoitetut varat ovat paremmin tasapainossa. Talousarvion kokonaiskasvun tulisi olla valtiontalouksien tilanteet huomioon ottaen tarpeeksi maltillisella ja realistisella tasolla. Suomi on päämiestasolla allekirjoittanut 12 muun jäsenvaltion kanssa viime viikon Eurooppa-neuvoston yhteydessä kirjeen, jossa edellytetään EU-talousarvion kasvun rajoittamista neuvoston hyväksymään kantaan, joka oli 2,91 prosenttia. Tämä vastaa neuvoston elokuussa hyväksymää kantaa.

Yhteisymmärryksen löytyminen vuoden 2011 talousarviosta vaikuttaa tällä kertaa vaikealta ja monimutkaiselta. Suomi on valmis toimimaan rakentavasti yhteisymmärryksen löytämiseen vuoden 2011 talousarvion poliittisista kysymyksistä neuvoston ja parlamentin välillä.

Jos talousarviota ei saada varainhoitovuoden alkuun mennessä lopullisesti hyväksyttyä, joudutaan erittäin hankalaan menettelyyn, jossa menot katetaan kuukausittain siten, että kunakin kuukautena käytetään enintään yksi kahdestoistaosa edellisen vuoden talousarviomäärärahoista.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen, puh. 09 160 33015 ja budjettineuvos Paavo Kytömäki, puh. 09 160 3304