Valtioneuvosto

EU:n yhteinen turskan kalastuksenvalvonnan yhteisoperaatio Etelä-Itämerellä

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:04 EET

Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat eteläisellä Itämerellä 10.-17.2.2011 yhteiseen EU:n kalastuksenvalvontaoperaation. Se toteutettiin tarkastamalla kalastusaluksia ja pyydyksiä Etelä-Itämerellä, Tanskan ja Puolan talousvyöhykkeillä. Tarkastetut alukset olivat Suomen, Tanskan, Ruotsin, Puolan ja Latvia lipun alla kulkevia kalastusaluksia. Kova merenkäynti ja jäänmuodostus rajoittivat tarkastustoimintaa merkittävästi koko operaation aikana. Tarkastuksissa tuli ilmi joitain rikkomuksia, jotka koskivat lähinnä laitonta sivusaalisosuutta ja asiakirjojen puutteellisuuksia.

Operaatiota johti Euroopan Unionin kalastuksenvalvontavirasto (CFCA), ja Tanska toimi operaation kansallisten valvontaresurssien koordinoijana. Vastaavia valvontaoperaatioita järjestetään eri EU:n jäsenvaltioiden yhteistyönä useita tämän vuoden aikana. Tarkastusten tavoitteena on Itämeren turskakannan elpymisen turvaaminen sekä säädösten noudattamisen seuranta. Yhteisoperaatioiden aikana tehostettua valvontaa järjestetään samanaikaisesti sekä merellä että satamissa merkittävimmillä turskan kalastusalueilla ja satamissa, joihin puretaan merkittäviä määriä turskaa.

Rajavartiolaitos osoitti operaatioon vartiolaiva Uiskon miehistöineen. Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto toimi koordinoivana kansallisena viranomaisena. Uiskon toimintaan osallistui Uiskon miehistön lisäksi kolme kalastuksenvalvojaa Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta sekä kaksi kalastuksenvalvojaa Puolasta. Lisäksi yksi kalastuksenvalvoja Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta osallistui satamatarkastuksiin Puolassa. Yhteistoiminta monikansallisten viranomaisten välillä sujui hyvin.

Tanska operaatiokeskus osoitti Uiskolle valvottavan alueen ja Uisko etsi ja tarkasti aluksia valvonta-alueellaan. Vartioaluksella tilannekuva tarkastettavien alusten sijainnista perustui EU:n kalastusalusten paikkatietojärjestelmään (VMS), jonka avulla alusten sijainti pystytään nopeasti selvittämään. Paikannuslaite on pakollinen yli 15 metrin pituisissa ammattikalastusta harjoittavissa kalastusaluksissa.

Operaation aikana tarkastettiin merellä aluksiin nousemalla 8 kalastusalusta ja muulla tavoin 22 alusta. Aluksissa tarkastettiin kaikki kalastukseen liittyvä kuten pyydykset, kalastuspäiväkirjat, kalojen säilytystilat, alamittaiset kalat ja eri kalalajien esiintyminen saaliissa.

Itämerellä turskan yhteisvalvontaoperaatiot ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi, sillä havaitut rikkomukset ja puutteet raportoinnissa ovat pienentyneet merkittävästi vuonna 2007 alkaneiden yhteisvalvontaoperaatioiden alkamisen jälkeen. EU jäsenvaltioiden yhdessä toteuttamat valvontaoperaatiot ovat yhtenäistäneet valvontamenettelyjä eri jäsenvaltioissa, lisänneet tietoisuutta ja yhteistyökykyä kalastuksenvalvonnassa sekä valvonnan uskottavuutta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ali Lindahl, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 757 7505
Kapteeniluutnantti Sami Romanov, Rajavartiolaitos, 071 872 7851
Kalastusmestari Ari Suominen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 5206 079
Asiantuntija Mikko Malin, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 040 7171 298