Valtioneuvosto

EU rahoittaa ilmastoystävällisiä CCS- ja RES-laitoksia - haku käynnistyy

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:32 EET

Euroopan komissio on julkaissut päätöksen ja hakuperusteet hiilen talteenottoa ja varastointia (CCS) koskevien demonstraatiolaitosten ja innovatiivisten uusiutuvia energialähteitä (RES) hyödyntävien hankkeiden rahoittamiseksi. Rahoitusta hakevan hankkeen tulee jättää hakemuksensa 9.2.2011 mennessä kansalliselle viranomaiselle, joka Suomessa on työ- ja elinkeinoministeriö.

EU päätti viime helmikuussa varata vuosien 2013-2020 päästökauppakauden uusille laitoksille ja laitosten laajennuksille varatusta EU:n yhteisestä päästöoikeusvarannosta (NER) 300 miljoonaa päästöoikeutta CCS-laitosten ja RES-hankkeiden rahoitukseen. Päästöoikeuden nykyisellä noin 15 euron hinnalla tämä NER300-rahoitus tarkoittaa 4,5 miljardia euron tukea.

Tässä ensimmäisessä haussa komissio jakaa vuoden 2011 loppuun mennessä 2/3 päästöoikeusvarannoista hankkeille, joiden tulisi olla valmiina vuoden 2015 lopussa. Toisella kierroksella komissio tekee vuoden 2013 loppuun mennessä jakopäätöksen lopuista 100 miljoonasta päästöoikeuden varannosta hankkeille, joiden tule olla valmiita vuoden 2017 lopulla.

Jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa rahoitetaan vähintään yhtä ja enintään kolmea hanketta. Rajat ylittäviä hankkeita ei lueta minkään yksittäisen jäsenvaltion kiintiöön. Näitä hankkeita olisivat ainakin ne CCS-hankkeet, joissa varastointi tehdään toisessa jäsenvaltiossa.

Komission lähtökohtana on, että CCS-hankkeita rahoitetaan yhteensä 8 ja RES-hankkeita 34. Rahoituksen riittävyydestä riippuen rahaa voidaan jakaa useammallekin hankkeelle. Toisaalta, jos 300 miljoonan päästöoikeuden myynnistä saadut rahat eivät riitä, voi tuettuja hankkeita olla vähemmänkin.

Hankeen rahoituksessa ei edellytetä välttämättä kotimaista julkista rahoitusta. Komission rahoitus voi kattaa 50 % kustannuksista.

Suomalaisten yritysten hakemukset työ- ja elinkeinoministeriöön

Rahoitusta hakevat hankkeet jättävät Suomessa hakemukset 9.2.2011 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriöllä on tämän jälkeen kolme kuukautta aikaa, eli 9.5.2011 saakka valita, mitkä kriteerit täyttävät hakemukset se lähettää Euroopan investointipankille (EIP) arvioitavaksi ja edelleen lähetettäväksi Euroopan komissiolle.

EIP antaa omat arvionsa elokuussa 2011. Jäsenvaltiot osallistuvat hankkeiden valintaprosessiin komission ilmastomuutoskomiteassa antamalla lausunnon EIP:n valinnoista. Komissio tekee jakopäätöksen ensimmäisen kierroksen varoista vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hakuohjeet ovat verkossa: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Lisätiedot:

yli-insinööri Timo Ritonummi, puh. 010 606 4798 (NER300-rahoitus)

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, puh. 010 606 4819 (RES-laitokset)