Invalidiliitto

EU-vaaliehdokkaat pitävät vammaiskysymyksiä tärkeinä. Invalidiliiton EU-vaalikone on avattu

Lehdistötiedote   •   Huhti 28, 2014 13:03 EEST

Vammaiset ihmiset ovat edelleen monessa suhteessa heikommassa asemassa muihin EU-kansalaisiin verrattuna. Ongelmallisia alueita ovat erityisesti esteet vapaalle liikkumiselle, vammaisten työllistymisen hankaluus ja siitä johtuva köyhyys. Invalidiliiton vaalikoneella on kartoitettu EU-vaaliehdokkaiden näkemyksiä vammaisten ihmisten asemaan EU:ssa. Vaalikoneen kysymyksiin vastasi 44 prosenttia EU-vaaliehdokkaista.

- Eurovaaleissa vaikutetaan monille ihmisille tärkeisiin asioihin, esimerkiksi vammaisten ja pitkäaikaissairaitten asemaan. Äänestyspäätöksellä on merkitystä, joten olemme haastaneet myös ehdokkaat pohtimaan näitä asioita, toteaa järjestöpäällikkö Anssi Kemppi Invalidiliitosta.

Vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat pitävät esteettömyyden edistämistä tärkeänä tavoitteena EU:ssa, sillä liikkumisen vapaus on tärkeä perusoikeus. Vammaisten ihmisten kohdalla se ei kuitenkaan toteudu yhdenvertaisesti muiden kanssa. Ehdokkaat myös kannattavat investointeja kaikille saavutettavien palveluiden mahdollistamiseksi. Esteettömyyden parantamista lainsäädännön kautta kannatti 85 prosenttia vastaajista.

Kysymys yritystukien leikkaamisesta ja vammaisten köyhyyden poistamisesta herätti paljon keskustelua vastaajien joukossa. Monet vastaajat näkivät rajalliset yritystuet myös hyvinä keinoina edistää nimenomaan vaikeasti työllistyvien asemaa työmarkkinoilla. Kaksi kolmasosaa tukisi yleisten työllisyyshankkeiden sijaan erityisryhmien, kuten vammaisten työllistymistä tukevia ohjelmia. Puolet vastaajista kannatti yritystukien leikkaamista ja investointeja sen sijaan vammaisten köyhyyden poistamiseen tähtääviin ohjelmiin.

EU:n kehityspolitiikka ja tukien maksaminen köhille maille nähtiin voittopuolisesti tarpeellisena. Vastaajien joukkoon toki mahtui myös niitä, jotka haluaisivat lakkauttaa kaikenlaisen kehitysavun. Muiden mielestä heikommassa asemassa olevien tukeminen erityisesti kehitysmaissa nähtiin tärkeänä ja osana sivistyneen yhteiskunnan toimintaa. Kehitysyhteistyöohjelmien suurempaa panostusta vastusti noin 15 prosenttia vastaajista.

Invalidiliiton vaalikone ja vaaliteemat löytyvät osoitteesta www.invalidiliitto.fi/eu-vaalit.

Lisätietoja:

Lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry, p. 044 765 0693, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

Järjestöpäällikkö Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry, p. 044 765 1313, anssi.kemppi@invalidiliitto.fiInvalidiliitto ry

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi