Valtioneuvosto

EU vahvistaa globaalia rooliaan

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:47 EEST

EU:n päämiehet pohtivat torstaina 16. syyskuuta Brysselissä, millä keinoin EU voisi tehostaa unionin ulkosuhteiden hoitoa ja kehittää yhteistyötä kumppanimaidensa, kuten Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen, kanssa. Eurooppa-neuvosto määrittelee jatkossakin säännöllisesti EU:n päätavoitteet ulkosuhteissa.

"EU:n globaali painoarvo on nykyisellään riittämätön. Yhteisen ulkoisen äänen vahvistuminen tuo unionille konkreettista hyötyä erityisesti työllisyyden kannalta", sanoi Suomea edustanut pääministeri Mari Kiviniemi Brysselissä. Menestymiseen on kaikki edellytykset, kunhan EU hyödyntää Lissabonin sopimuksen mahdollisuudet unionin ulkoisen toiminnan tehostamiseksi sekä kehittää edelleen muun muassa sisämarkkinoita, pääministeri Kiviniemi painotti.

Eurooppa-neuvoston mukaan EU:n tulee lisätä eri politiikka-alojen keskinäistä johdonmukaisuutta ja hyödyntää entistä tavoitteellisemmin unionin ulkosuhteiden sekä EU-jäsenmaiden ja kolmansien maiden välistä yhteistyötä. Vain yhtenäinen unioni on uskottava. "Jäsenmailla on monipuoliset yhteydet maailmaan, mutta EU:n viestin pitää olla yhdenmukainen", totesi pääministeri Kiviniemi.

Suomen puheenvuorossa korostettiin, että talouden elpyminen Euroopassa edellyttää maailmanmarkkinoiden hyödyntämistä. Tässä Kiinan, Intian ja Venäjän kaltaiset nousevat taloudet ovat avainasemassa. Pääministeri Kiviniemen mukaan EU:n täytyy rakentaa vahvempaa taloussuhdetta Kiinaan ja pyrkiä määrätietoisesti Venäjän WTO-jäsenyyteen.

Kokouksen toinen pääaihe oli talouspolitiikan koordinaation tehostaminen. Suomen näkemyksen mukaan sekä puheenjohtaja Herman Van Rompuyn johtaman työryhmän työ että Euroopan komission suunnitelmat tulevista säädösehdotuksista vievät asiaa oikeaan suuntaan. Talouspoliittinen koordinaatio edistyy ripeästi.

"Talouttaan huonosti hoitaville jäsenmaille kohdistettavien seuraamusten tulee olla tehokkaita ja automaattisia. Tärkeä merkitys on myös EU-maiden verokoordinaatiolla, jolla pyritään edistämään sisämarkkinoiden tervettä toimintaa", pääministeri Kiviniemi sanoi. Eurooppa-neuvosto palaa talousteemaan lokakuun Eurooppa-neuvostossa.

 

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. 09 1602 2180 ja EU-asioiden neuvonantaja Eeva Kalli, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2055 tai 044 355 4400