Cocomms

EU-vaikuttajat haluavat kannustaa innovaatiotoimintaan

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 01:43 EEST

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan EU-mielipidevaikuttajat pitävät innovaatiotoiminnan esteiden poistamista tärkeänä. Valtaosa vastaajista katsoo, että EU:n rakennerahastoja pitäisi hyödyntää innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen edistämisessä. Näin syntyisi uusia työpaikkoja etenkin energia-alalle ja terveydenhuoltoon.

General Electricin (GE) juuri julkistamaan GE Innovation Barometer -kyselytutkimukseen vastasi 240 EU:n innovaatiopolitiikan mielipidevaikuttajaa.

Tutkimus julkistetaan ennen Euroopan komission innovaatiostrategian julkistamista ja  GE:n globaalin ecomagination Challenge -aloitteen yhteydessä. 160 miljoonan euron (200 miljoonan dollarin) aloitteellaan GE kannustaa tutkijoita ja innovaattoreita kehittämään uutta teknologiaa.

Tutkimuksen mukaan:

  • 90 prosenttia vastaajista pitää innovaatiotoimintaa pääasiallisena keinona rakentaa kilpailukykyinen ja kestävä talous.
  • 91 prosentin mielestä EU:n rakennerahastojen avulla pitäisi kannustaa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden käyttööön.
  • 86 prosenttia uskoo, että investoinnit innovointiin ovat paras keino synnyttää työpaikkoja EU-maihin. 78 prosenttia katsoo, että näin syntyisi uusia työpaikkoja varsinkin energia-alalle ja terveydenhuoltoon.
  • 83 prosenttia uskoo, että aiempaa innovatiivisempi Eurooppa syntyy julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeiden avulla.
  • Vain 41 prosenttia uskoo, että EU:n nykyiset aineettoman omaisuuden järjestelmät kannustavat innovointiin.
  • Vastaajien mielestä EU-maiden patenttijärjestelmät pitäisi yhtenäistää.
  • Vastaajat uskovat, että innovaatiotoiminnan avulla voidaan parantaa EU-kansalaisten elämää usealla eri saralla, erityisesti lisäämällä työpaikkoja sekä kehittämällä ympäristöä ja terveyttä.

Barometrissa selvitettiin myös käsityksiä siitä, minkä tekijöiden uskotaan estävän ja kannustavan innovaatioihin EU-maissa. Vastaajien selvä enemmistö oli yhtä mieltä julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeiden tärkeydestä. Lisäksi vastaajat toivoivat lisää yhtenäisyyttä EU-maiden politiikkaan ja kannustinjärjestelmiin sekä viranomaistoimintaan. Tärkein havainto oli kuitenkin se, että prosesseja pitää muuttaa siten, että yksityinen sektori voi nykyistä helpommin hyödyntää rakennerahastoja.

Kaikkiaan 88 prosenttia vastaajista piti rakennerahastojen hyödyntämisen esteenä ennen kaikkea ”byrokratian hitautta”. 64 prosenttia näki syynä ”kokemuksen tai asiantuntemuksen puutteen”. 63 prosenttia vastaajista piti esteenä sitä, että ”jäsenvaltiot eivät pysty tarjoamaan tarpeita vastaavia rahastoja”. 49 prosenttia piti syynä hankkeiden puutetta tai kyvyttömyyttä identifioida hankkeita.

Myös kulttuurista muutosta tarvitaan. Vastaajien mielestä EU-kulttuuri ei suosi riskin ottamista.

Vaikuttajat katsoivat, että pääomarahoituksen osuutta on lisättävä. Byrokratia estää toimijoita käyttämästä voimavarojaan tehokkaasti innovoinnin tukemiseen. Vuonna 2009 Euroopan patenttivirasto myönsi 52 000 patenttia, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

“Innovaatiounionin” luominen on keskeinen tavoite, jonka avulla varmistetaan Euroopan kilpailukyky maailmantaloudessa tulevina vuosikymmeninä. Innovaatioiden avulla voidaan tukea talouden uusiutumista, mutta se ei tapahdu tyhjiössä. Sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita on kannustettava ja palkittava”, GE Internationalin toimitusjohtaja Nani Beccalli-Falco toteaa.

Yli 90 000 ihmistä Euroopassa työllistävä GE tukee EU-komission EU 2020 -strategian mukaista tavoitetta luoda ”Innovaatiounioni”.

GE:n heinäkuussa käynnistynyt ecomagination Challenge -aloite on tähän mennessä kerännyt lähes 2 000 ehdotusta, joista 250 on lähtöisin Euroopasta. Haku päättyy 30.9.2010.

Tutkimuksesta:

GE:n tilaaman kyselytutkimuksen toteutti riippumaton tutkimuslaitos StrategyOne huhti–heinäkuussa 2010. Tutkimus perustuu sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin, sähköpostitse ja puhelimitse kerättyihin aineistoihin. Selvityksen tavoitteena oli tutkia Brysselin mielipidevaikuttajien käsityksiä unionin innovaatiopolitiikan nykytilasta. Vastaajat edustavat laajasti aiheesta kiinnostuneita sidosryhmiä ja Brysselissä toimivia instituutioita, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.

Lisätietoja:

Hugh Gillanders

puh. +32 473 926 914

hugh.gillanders@ge.com

Elma Peters

puh. +32 473 926 980

elma.peters@ge.com

GE on infrastruktuuri-, rahoitus- ja mediapalveluihin erikoistunut globaali monialayritys, joka ratkaisee maailman hankalimpia haasteita. Yhtiön tuotteet ulottuvat lentokonemoottoreista ja energiantuotannosta rahoituspalveluihin, terveydenhuollon ratkaisuihin ja televisio-ohjelmiin. GE palvelee asiakkaitaan yli 100 maassa ja työllistää maailmanlaajuisesti noin 300 000 ihmistä. Lisätietoja: www.ge.com