Eduskunta

Euroalueen talousvakaus ja EU:n integraation tila keskeisinä Budapestin COSAC-kokouksessa

Lehdistötiedote   •   Kesä 04, 2011 09:13 EEST

Eduskunnan suuren valiokunnan valtuuskunta osallistui Euroopan unionin kansanedustuslaitosten yhteistyöelimen COSAC:in kokoukseen Budapestissa 29.–31. toukokuuta. Kokouksessa käsiteltiin mm. euroalueen talousvakautta ja EU:n integraation tilaa, meneillään olevaa Unkarin puheenjohtajuuskautta ja neuvoston asetusehdotusta yhteisestä, yhdistetystä yhtiöveropohjasta (ns. CCCTB-asetus).

Suomen valtuuskuntaan kuuluivat suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) sekä jäsenet Juho Eerola (ps.), Anne Louhelainen (ps.) ja Jaana Pelkonen (kok.). Kokouksessa edustettuina olivat EU-jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien lisäksi Euroopan parlamentti. Myös Unkarin pääministeri Victor Orbán ja komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic osallistuivat kokoukseen.

Yhdeksi keskeiskeksi teemaksi kokouksessa nousi euroalueen talousvakaus ja siihen liittyvien päätösten vaikutukset kansallisiin parlamentteihin. Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen korosti tarvetta käsitellä euroalueen talousvakautta kansallisten parlamenttien kesken. On tärkeää noudattaa Lissabonin sopimuksessakin sovittuja päätöksentekorakenteita kriisitilanteissa parlamentaarisen valvonnan toteutumiseksi. Monet euroalueen vakauteen liittyvät päätökset vaikuttavat kansallisten parlamenttien budjettivaltaan ja -menettelyihin. Meneillään oleva talouskriisi ja EU:n jäsenvaltioissa voimistunut maahanmuuttokeskustelu toi konkretiaa keskusteluun EU:n tulevasta suunnasta – kohti tiivistyvää integraatiota vai siitä pois.

Kokouksessa keskusteltiin myös neuvoston asetusehdotuksesta koskien yhteistä, yhdistettyä yhtiöveropohjaa (ns. CCCTB Common Consolidated Comminity Tax Base), jossa yhdeksän jäsenmaan parlamenttia katsoo ehdotuksen rikkovan toissijaisuusperiaatetta. Komission varapuheenjohtaja Sefcovic lupasikin tutkia kaikkien parlamenttien vastaukset huolellisesti.