Valtioneuvosto

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi tuomiota Suomelle yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen loukkaamisesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:15 EET

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on tänään antanut kaksi Suomea koskevaa tuomiota, joiden mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta oli loukattu.

Molemmissa tapauksissa oli kyse siitä, että laissa ei ole kotietsintäpäätöksen osalta käytettävissä riittäviä etu- tai jälkikäteisiä oikeussuojakeinoja.

Ensimmäisessä tapauksessa oli kyse asianajajan toimistoon tehdystä kotietsinnästä ja sen yhteydessä toimitetusta takavarikosta. Toisessa tapauksessa oli kyse rikoksesta epäillyn henkilön kotiin tehdystä kotietsinnästä ja sen yhteydessä toimitetusta takavarikosta.

EIT totesi molemmissa tapauksissa, että valittajien oikeutta nauttia kotiinsa kohdistuvaa kunnioitusta loukattiin, koska kotietsintälupaa ei pyydetty etukäteen eikä heillä ollut mahdollisuutta saada päätöstä kotietsinnän määräämisestä ja kotietsinnän suoritustapaa tehokkaasti tutkituksi jälkikäteen tuomioistuimessa.

EIT katsoi, että vaikka voitaisiinkin sanoa, että mainituille toimenpiteille on olemassa yleinen oikeusperusta, laissa ei kuitenkaan säädetä riittävistä oikeudellisista takeista sen paremmin kotietsintäluvan myöntämistä edeltävää kuin etsinnän jälkeistäkään tilannetta varten. Siten valittajilta evättiin se suojelun vähimmäistaso, johon heillä oikeusvaltioperiaatteen mukaan oli oikeus demokraattisessa yhteiskunnassa.

EIT katsoi, ettei näissä olosuhteissa voida kyseisten toimenpiteiden sanoa olleen "lain sallimia" Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetulla tavalla.

EIT määräsi valtion korvaamaan ensimmäisessä tapauksessa valittajalle 4 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä 2 500 euroa oikeudenkäyntikuluista sekä jälkimmäisessä tapauksessa valittajalle 3 000 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä 2500 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, puh. 09 1605 5648, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö