Valtioneuvosto

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevassa asiassa

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 22:22 EEST

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa taattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu sallimalla videoidun todistajanlausunnon käyttö todisteena varaamatta syytetylle tilaisuutta esittää todistajalle kysymyksiä.

Asiassa oli kyse epäillystä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jota koskevassa kotimaisessa rikosprosessissa videoitu lapsen haastattelu muodosti tapauksessa keskeisen todisteen. Valittaja ei tuolloin vielä ollut tapauksessa syytettynä, joten häntä ei ollut informoitu lapsen haastattelusta eikä hänelle ollut varattu tilaisuutta kysymysten esittämiseen.

Tuomiossaan EIT korosti rikosprosessissa olevan olennaista sen järjestäminen iältään erittäin nuoria uhreja suojaavalla tavalla. Kuitenkaan tässäkään tarkoituksessa ei EIT:n mukaan voida tinkiä syytetyn oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

EIT totesi myös, ettei tapauksessa voitu katsoa syytetyn suostumalla videoidun lausunnon esittämiseen eri oikeusasteissa luopuneen oikeudestaan esittää kysymyksiä todistajalle.

EIT:n ratkaisu perustui äänestystulokseen yhden tuomarin esittäessä eriävän mielipiteensä.

EIT määräsi valtion korvaamaan valittajalle 3 500 euroa korvauksena aineettomasta vahingosta sekä noin 6 300 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Lisätietoja: Ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtaja Arto Kosonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 09 1605 5729.