Valtioneuvosto

Euroopan metsäsopimus ministereiden pöydällä Oslossa 14.-16.6.

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 16:05 EEST

Järjestyksessään kuudes metsäministerikonferenssi Euroopan metsien suojelemiseksi kokoontuu Oslossa 14.-16.6. Norjan ja Espanjan johdolla. Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Merkittävin anti Oslossa on ehdottomasti Euroopan metsäsopimus, jonka neuvottelujen aloittamispäätös on ministereiden pöydällä. Osloon tulee noin 50 maan ja EU:n edustajat päättämään metsäisistä asioista.

Oslossa allekirjoitetaan kaksi päätöslauselmaa (resolutions). Ensimmäinen liittyy yleiseurooppalaisen metsäministeriprosessin tulevan työn suuntaamiseen. Siinä on määritelty visio, päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2020 saakka sekä välittömästi toteuttavia keskeisiä toimia. Toinen päätöslauselma liittyy Euroopan metsäsopimukseen, ministerit allekirjoittavat kokonaisvaltaisen ja oikeudellisesti sitovan metsiä koskevan puitesopimuksen. Julkilausumat ja päätöslauselmat kattavat eri asioita liittyen metsien kestävään hoitoon ja käyttöön.

Metsäsopimuksen tavoitteena on metsiämme kokonaisvaltaisesti käsittelevä sopimus, jossa metsien niin taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset kuin ekologisetkin annit huomioitaisiin tasapainoisesti. Sopimus edistäisi osaltaan neuvottelujen käynnistymistä maailmanlaajuisesta metsäsopimuksesta, jota Suomi on ajanut jo vuosia. Euroopan metsäsopimus toisi myös ryhtiä metsäasioiden hoitoon EU:ssa.

Oslon konferenssissa julkistetaan myös Suomen metsät 2011 sekä Euroopan metsien tila 2011 -raportit. Suomen metsät 2011 -julkaisu on laadittu Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Vastaava katsaus tehdään joka viides vuosi. Siinä Suomen metsien tilaa arvioidaan kestävän metsätalouden mittarien perusteella.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylijohtaja Juha Ojala, puh. 050 413 5515
metsäneuvos Heikki Granholm, puh. 0400 774 298
neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, puh. 040 721 7161

 

Lisää aiheesta:

Forest Europe 14-16 June 2011:
http://www.foresteurope.org/