Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Euroopan rakennusperintöpäivät 10.-12. syyskuuta 2010 Pirkanmaalla – teemana "Rakennettu maisema"

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 16:00 EEST

Vuonna 2010 Euroopan rakennusperintöpäiviä (ERP) vietetään syyskuun toisena viikonloppuna 10.-12.9. valtakunnallisella ja paikallisella teemalla "Rakennettu maisema".  Pirkanmaalla rakennusperintöpäivän tilaisuuksia tullaan järjestämään monissa kunnissa.  Mm. Lempäälässä, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Tampereella järjestetään useita erilaisia tapahtumia: tutustumiskierroksia, seminaareja, työnäytöksiä ja näyttelyitä.

Rakennusperintöpäivän teema "Rakennettu maisema” kiinnittää huomiota ympäristömme maiseman ja kulttuurimaiseman muodostumiseen sekä luonnon että ihmisen vaikutuksesta. Nykyisen rakentamisen ohella vanhemmat kulttuurin kerrokset ovat usein nähtävissä ja mukana ympäröivässä maisemassa, muun muassa taajamien rakennetuissa ympäristöissä, puistoissa, maaseudun kulttuurimaisemissa, teiden ja liikeväylien varsilla, ja ne ovat siten arvokkaita myös tulevan rakentamisen lähtökohtina.

Euroopan rakennusperintöpäivien yleisen teeman "Ovet auki rakennusperintöön" tavoitteena on lisäksi avata yleisölle pääsy myös sellaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin, joihin yleensä ei ole pääsyä tai joiden merkitystä paikkakunnalla muutoin halutaan tuoda esille.

Rakennusperintöpäiviä vietetään syksyisin eri puolilla Eurooppaa

Euroopan rakennusperintöpäivät ovat jokasyksyinen tapahtuma, joka järjestetään Euroopan neuvoston aloitteesta noin 50 Euroopan maassa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja arvostusta kulttuuriympäristöstä ja rakennusperinnöstä myös paikallisella tasolla. Yhä useammat tahot ja asukkaat ovat vuosittain osallistuneet rakennusperintöpäivän viettoon. Suomessa päivää on vietetty vuodesta 1992 lähtien ja nykyisin Euroopan rakennusperintöpäivästä on tullut osa valtakunnallista ja paikallista perinnettä.

Euroopan rakennusperintöpäivät yhteistyössä JOY –tapahtumien kanssa

Tänä vuonna rakennusperintöpäivät järjestetään yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton koordinoiman valtakunnallisen JOY Jokaisen Oma Ympäristö  -kulttuuriympäristö-kampanjan kanssa. Sekä rakennusperintöpäivien että JOY -kampanjan tavoitteena on lisätä asukkaiden mielenkiintoa ja arvostusta omaan lähiympäristöönsä ja rakennettuun kulttuurimaisemaan.   

Tapahtumien tarkoituksena on edistää yleistä rakennusperinnön hoitoa ja lisätä alueen asukkaiden tietoisuutta rakennusperinnön arvoista ja niiden merkityksestä myös alueen taloudellisena ja henkisenä voimavarana.

Tapahtumakalenterista voi tarkistaa oman paikkakuntasi tapahtumat

Osoitteesta www.rakennusperinto.fi löytyy Euroopan rakennusperintöpäivien tapahtumakalenteri, josta voi käydä tarkistamassa oman paikkakunnan tapahtumat. Tapahtumat ja viettopaikat tarkentuvat vielä syyskuun toisella viikolla.

Lisätietoja: ylitarkastaja Leena Lusa, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 050 594 4475, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Euroopan rakennusperintöpäivien tapahtumakalenteri

 

Tiedotus: tiedottaja Mari Peltonen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 714 6298, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi