Metsähallitus

Euroopan Vihreän Vyöhykkeen konferenssi Kuhmossa 6.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 17:56 EEST

Järjestyksessä neljäs Euroopan Vihreän Vyöhykkeen (European Green Belt) konferenssi pidetään Kuhmossa 6.10.2010 rinnakkain Ystävyyden suojelualueen 20-vuotisjuhlien kanssa. Konferenssiin osallistuu 45 ulkomaista asiantuntijaa Euroopan Vihreän Vyöhykkeen eri osa-alueista. Euroopan halki kulkevan vyöhykkeen osa-alueet ovat Fennoskandian Vihreä Vyöhyke, Baltian Vihreä Vyöhyke, Keski-Euroopan Vihreä Vyöhyke ja Balkanin Vihreä Vyöhyke. Vyöhyke ulottuu siten Barentsin mereltä pohjoisesta Mustalle merelle etelässä.

Euroopan Vihreän Vyöhykkeen tavoite on luoda globaali esimerkki rajoja ylittävästä tuloksellisesta luonnonsuojelualueyhteistyöstä ja vyöhykkeen aluetaloutta edistävästä kestävästä kehityksestä. Aloitteen Euroopan Vihreästä Vyöhykkeestä esitti kymmenkunta vuotta sitten Saksa. Se perustui alun perin ajatukseen tehdä Eurooppaa reilut puoli vuosisataa jakaneesta ja tiukasti vartioidusta sekä sen vuoksi luonnontilaistuneesta rajavyöhykkeestä (rautaesiripusta) Euroopan halki kulkeva luonnoltaan rikas ja suojeltu vyöhyke. Vaikka Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen perustamisen tausta onkin toinen, luetaan se nyt Euroopan Vihreän Vyöhykkeen pohjoisimmaksi osaksi. Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen kehittäminen alkoi suomalaisten ja venäläisten yhteisvoimin paljon ennen kuin Euroopan Vihreän Vyöhykkeen kehittämisestä alettiin puhua Keski-Euroopassa. Sittemmin Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen yhteistyöhön tuli mukaan Norja.

Euroopan Vihreän Vyöhykkeen kehittäminen lähivuosina ja jo saavutetut tulokset ovat Kuhmon kokouksen aiheita. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä riittävä rahoitus ovat Vihreän Vyöhykkeen kehittämisen tulevaisuuden haasteita. Konferenssissa kuullaan kunkin alueen ajankohtaiset katsaukset ja mielenkiintoisia teemaesityksiä. Uwe Rieckenin esityksessä ”Suunnitelmasta todeksi” kuvataan, kuinka Saksan Vihreä Vyöhyke on syntynyt.

Matti Tapanisen puolestaan alustaa Fennoskandian Vihreän vyöhykkeen kestävästä matkailusta etuineen ja haittoineen. Luontomatkailu näyttelee huomattavaa osaa Euroopan Vihreän Vyöhykkeen kehittämisessä.

Euroopan Vihreän Vyöhykkeen ytiminä ovat rajan kummallakin puolella sijaitsevat suojelualueet ja niiden välinen yhteistyö luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Tässä työssä alueiden suojelu- ja hoitotoimien yhdenmukaistaminen on keskeisellä sijalla. Vihreä vyöhyke yhdistää toisiinsa rajan yli hyvin erilaisia suojelualueita kuten kansallispuistoja, luonnonpuistoja, biosfäärialueita ja paikallistason suojelualueita. Yhteistä kaikille on rajan ylittävä yhteistyö niin luonnonsuojelun kuin kestävän alueellisen kehityksen edistämiseksi.

Euroopan Vihreän Vyöhykkeen koordinaattorina on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Euroopan aluetoimisto. Tällä hetkellä IUCN:ssä Euroopan Vihreän Vyöhykkeen asioista vastaavana henkilönä on Boris Erg sijaintipaikkanaan IUCN:n Belgradin toimisto. Suomessa keskeisimpänä käytännön yhteistyöorganisaationa on Metsähallituksen luontopalvelut.

Lisätietoja:

http://www.metsa.fi

http://www.luontoon.fi

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.