Tukesin

F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 08:07 EET

Kylmäaineiden maahantuojat, tukkuliikkeet ja jälleenmyyjät

 

Fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteröimille, pätevyysvaatimukset täyttäville asennus- ja huoltoyrityksille.  Toiminnanharjoittajien ja henkilöiden pätevyydet voi tarkistaa Tukesin verkkosivuilta löytyvistä kylmäalan rekistereistä. Myyntirajoitusten tarkoituksena on ehkäistä asennus- ja huoltovirheistä aiheutuvia kylmäainevuotoja.

 

Kylmäaineina käytettävät fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat moninkertaisesti hiilidioksidia voimakkaampia kasvihuonekaasuja. Tavallisimpia F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ovat mm. R-134a, R-404A, R-407-A, R-407-B, R-407-C, R-410A, R-410B ja R-507A. F-kaasuja voidaan käyttää myös sammutusaineina, liuottimina tai ponnekaasuina.  


Kylmäaineiden myyjien tulee huomioida, että F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille, pätevyysvaatimukset täyttäville asennus- ja huoltoyrityksille. Pätevyysvaatimukset koskevat myös kylmälaitteita valmistavia yrityksiä, jos valmistukseen kuuluu kylmäaineen täyttö tai muu kylmäaineen käsittelyä vaativa työ.
 

Pätevyysvaatimukset eivät koske sellaisia yrityksiä, jotka ainoastaan varastoivat ja/tai myyvät kylmäaineita. Pätevyysvaatimukset eivät myöskään koske F-kaasujen käyttöä aerosolien ponnekaasuna tai solumuovien valmistuksessa. Pätevyysvaatimusten tarkoitus on ehkäistä laitteiden osaamattomasta asentamisesta ja huollosta aiheutuvia kylmäainevuotoja eli kasvihuonekaasupäästöjä. 
 

Toiminnanharjoittajien ja henkilöiden pätevyydet voi tarkistaa Tukesin kotisivuilta löytyvistä kylmäalan rekistereistä.  

(1)    Kylmälaiteliikerekisteristä löytyvät ne toiminnanharjoittajat, joille on myönnetty kylmälaiteliiketodistus: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

 
(2)    Kylmäalan pätevyysrekisteristä löytyvät ne henkilöt, joille on myönnetty kylmäalan vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyystodistus: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/
 

Lainsäädäntö

F-kaasuista säädetään EY-asetuksessa 842/2006 ja kansallisesti ympäristönsuojelulaissa (86/2000, muutos 681/2008) sekä valtioneuvoston asetuksessa 452/2009. Asetuksessa 452/2009 säädetään pätevyysvaatimukset F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja asentaville ja huoltaville henkilöille.

 

Lisätietoja:

Markus Kauppinen, yli-insinööri, puhelin 010 6052 519

Juudit Ottelin, tekninen asiantuntija, puhelin 010 6052 139