Fazer Suomi

Fazer samarbetar med WWF för att skydda biodiversiteten

Lehdistötiedote   •   Touko 22, 2014 11:18 EEST

Fazer inleder samarbete med WWF Finland för att skydda naturens mångfald. Målsättningen med samarbetet är att ta effekterna av Fazers verksamhet i beaktande ännu bättre än förut, för att bevara biodiversiteten.

I dag, 22.5, firas FN:s internationella biodiversitetsdag. Fazer har beslutat att inleda ett treårigt samarbete med WWF Finland för att skydda naturens mångfald. Målsättningen med samarbetet är att stöda Fazer i arbetet att identifiera och minska företagets viktigaste effekter på biodiversiteten. Dessutom vill man påverka hur Fazers produkter och tjänster stöder hållbara val.

Matproduktionen och tillgången till rent vatten och ren luft möjliggörs av naturens mångfald. Klimatförändringen, förändringar i markanvändandet, föroreningar, övergödning, försurning, förstörandet av skog och överfiske påverkar biodiversiteten negativt. Naturens mångfald minskar med fart, mycket som följd av människornas agerande.

”Vi vill inte förorsaka onödig press på naturens mångfald med vår verksamhet. Vi behöver råvaror av hög kvalitet också i framtiden – och det förutsätter att man använder naturresurserna på ett hållbart sätt”, säger Fazers direktör för företagsansvar Nina Elomaa. Det är inte lätt att mäta effekterna, då många faktorer inverkar på biodiversiteten. ”All Fazers verksamhet, energi- och vattenförbrukning samt användningen av råvaror påverkar naturens mångfald. I samarbetet med WWF kan vi kartlägga vår egen kunskap och få fler verktyg för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster”, berättar Elomaa.  

”WWF Finland och Fazer har under de senaste åren samarbetat för att främja hållbart fiske. Att skydda naturens mångfald är en av de mest aktuella utmaningarna på vår planet, och vi är glada för att vi nu breddar vårt samarbete för att lösa dessa utmaningar”, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF Finland.

Samarbetet kompletterar Fazers arbete med företagets effekter på naturens mångfald 

Fazer är också med i Master Class-utbildningsprogrammet Företag och biodiversitet år 2014. Programmet ger information och verktyg för företagens möjligheter att främja naturens mångfald och leds av företagsansvarsnätverket FIBS i samarbete med Utbildningsministeriet.

I Fazers måltidstjänstverksamhet uppmärksammas redan nu till exempel hotade fiskarter och försvagade bestånd. Fazers restauranger i Finland, Sverige och Danmark följer WWF:s rekommendationer om fisk och skaldjur – hotade fiskarter serveras inte i restaurangerna. Fazer har ett eget Östersjöprogram, där Fazer har förbundit sig att utveckla sin produktion, sina verksamhetssätt och sitt utbud så, att de hjälper till att främja Östersjöns ekologiska balans. 

Fazers målsättning är att förbättra energieffektiviteten och öka användandet av förnybar energi. Dessutom strävar företaget efter att använda resurserna ännu effektivare än förut och minska avfallet ytterligare.

Fazer har stött Högholmens djurparks arbete med naturskydd och miljöfostran sedan år 1999 genom Amur-projektet. Fazer är också huvudsamarbetspartner för Vesijärvisäätiö. Organisationen samlar in medel för programmet Puhdas Vesijärvi, med vars hjälp sjön Vesijärvi i Päijänne-Tavastland restaureras och sköts.

Ytterligare information:

Nina Elomaa, företagsansvarsdirektör, Fazer Group, tel. +358 45 354 8611

Liisa Eerola, chef för partnerskap, Fazer Group, tel. +358 44 710 8860

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fazer.com.

http://www.fazergroup.com/sv/foretagsansvar/


Fazer-koncernen
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser