FIBS

FiBSin jäsenmäärä kasvoi 20 % vuonna 2011

Lehdistötiedote   •   Maalis 07, 2012 09:16 EET

Mikko Routti: "Vastuullisuudesta tullut keskeinen osa yritysten liiketoimintaa"


Vastuullisen yritystoiminnan verkoston Finnish Business & Societyn (FiBS) jäsenmäärä kasvoi yli 20 prosenttia vuonna 2011. FiBSin jäseneksi liittyi kaikkiaan 40 yritystä ja muuta yhteisöä (31 vuonna 2010), ja verkoston jäsenmäärä oli vuoden lopussa 181. 

FiBSin toiminnanjohtajan Mikko Routin mukaan jäsenmäärän kasvu on yksi osoitus vastuullisuuden vakiintuneesta roolista yritysten liiketoiminnan suunnittelussa ja jokapäiväisessä johtamisessa.

"Suomalaisyritykset ovat panostaneet vahvasti vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja monissa yrityksissä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja kehitetään nykyisin nimenomaan vastuullisuusnäkökulmasta. Tiedontarve uusista vastuullisuusalan työkaluista ja parhaista käytännöistä kasvaa jatkuvasti, ja se on myös yksi keskeinen syy siihen, miksi yhä useampi yritys päättää liittyä verkostoomme. Lisäksi tarve kertoa omistajille, kuluttajille ja asiakkaille uskottavasti yrityksen vastuuprofiilista kasvaa jatkuvasti. Vaikka markkinoilta, EU:sta ja valtiolta on tullut uutta vastuullisuusohjausta, niin myös kriisit ja epäonnistumiset lisäävät tarvetta ja panostusta vastuullisuuteen. "

FiBSin viime syksynä tekemän jäsenkyselyn mukaan yritykset kaipaavat tällä hetkellä tietoa erityisesti vastuullisuuden johtamisesta ja toimintaperiaatteista, vastuullisuusviestinnästä ja -markkinoinnista sekä toimitusketjun hallintaan liittyvistä kysymyksistä. 

Myös FiBSin tilaisuuksien kävijämäärät kasvoivat: aamukahvitilaisuuksiin ja seminaareihin osallistui 450 henkeä (430) vuoden aikana, minkä lisäksi vuoden päätapahtuma "Ratkaisun paikka 2011" kokosi Helsingin Kaapelitehtaalle lähes 350 yritysvastuun asiantuntijaa Suomen ensimmäiseen yritysvastuualan messutapahtumaan.

Tilaisuuksien järjestämisen lisäksi FiBSin osallistui vuoden aikana edelleen aktiivisesti alan keskeisten työkalujen kuten kansainvälisen GRI G4-raportointiohjeiston kehittämiseen sekä useiden työ- ja ohjausryhmien toimintaan (mm. Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic CSR Strategy -hanke, Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunta ja Sisäänheitto työelämään -projekti). FiBS oli edustettuna myös Vuoden vastuullinen yritysjohtaja -kilpailun valintaraadissa sekä 16. kertaa järjestetyn vastuullisuusraportointikilpailun tuomaristossa.

Erityistä mielenkiintoa FiBSin tilaisuuksien viime aikojen teemoista ovat herättäneet YK:n Rio+20 –konferenssin kokousvalmistelut, vastuullinen verotus sekä kaivosalan vastuullisuushaasteet ja -ratkaisut.

Tulossa: Suomen Diversity Charter 

Suomen Diversity Charterin (monimuotoisuus- ja moniarvoisuusaloite) kehittäminen on yksi FiBSin kuluvan vuoden keskeisiä projekteja. Kyseessä on EU-hanke, jonka suomalaiseksi toteuttajaksi FiBS valittiin vuoden alussa tarjouskilpailussa. 

Hankkeen tavoitteena on luoda yritysten ja muiden työyhteisöjen käyttöön toimintamalli henkilöstön ja muiden sidosryhmien monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja auttaa tätä kautta luomaan Suomeen entistä parempia ja tehokkaampia työyhteisöjä. Diversity Charterissa monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat mm. etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, ikä, vammaisuus ja uskonto. 

Diversity Charter -hankkeita on käynnissä jo kahdeksassa Euroopan maassa, ja niitä on suunnitteilla Suomen lisäksi mm. Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Ranskan vuonna 2004 perustettuun Diversity Charter -verkostoon kuuluu jo 3000 yritystä ja Saksassa monimuotoisuusaloitteen on allekirjoittanut jo 1100 yritystä. Suomen Diversity Charter lanseerataan syksyllä 2012.

FiBSin vuosikertomus 2011

Lisätietoja:

Mikko Routti, toiminnanjohtaja
Finnish Business & Society
Puh. 040 527 4575
mikko.routti(at)fibsry.fi

Finnish Business & Society (FiBS) on vastuullisen yritystoiminnan verkosto, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskuntavastuullista yritystoimintaa Suomessa. Autamme yrityksiä löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta tarjoamalla jäsenillemme tietoa, kontakteja, vertaistukea ja näkyvyyttä. FiBSin jäseneksi voivat liittyä kaikki yritykset ja yhteisöt, jotka pyrkivät edistämään yhteiskuntavastuuta omassa toiminnassaan. FiBS on CSR Europe, Global Reporting Initiative ja CSR 360 Global Partner Network järjestöjen jäsen.