Bokpil

Finländska lättlästa böcker på export till Balkan

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2020 13:47 EET


​På Balkan är lättläst ännu relativt okänt, men nu har de sex första lättlästa serbiska böckerna i översättning från finlandssvenska utkommit. Böckerna presenterades i november 2019 i Belgrad. Tidigare har författaren Sabira Ståhlbergs böcker översatts till bulgariska.

Lättlästa böcker stöder vardagsspråket, läsningen och lärandet av språk. De rekommenderas särskilt för elever och familjer med annat modersmål än skolspråket, till exempel som bredvidläsning eller parallell läsning med svenska böckerna.

Bokpils böcker är pedagogiskt lättlästa, vilket betyder att de också stöder skolans läroplan.

Mer information: Bokpil


Bokpil ger ut lättlästa pappers- och e-böcker inom olika genren, för alla åldrar och på flera språk.

Bokpil arrangerar också evenemang och föreläsningar om lättläst i Norden och Europa.

Nätsidor:

Bokpil

Villa Bokpil