Finanssialan Keskusliitto

FK tiedotteet

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 17:12 EET

Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät positiiviset

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi tammikuussa ennallaan. Rahastojen pääomat säilyivät yhteensä 61,5 miljardissa eurossa, vaikka rahastoihin sijoitettiin 93,3 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kurssilasku kuitenkin vähensi pääomaa tammikuun aikana 98,1 miljoonaa euroa.

Osakerahastoihin sijoitettiin tammikuussa uutta pääomaa 513,8 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastojen Maailma-luokkaan, mikä näkyi yhteensä 129,7 miljoonan euron positiivisina nettomerkintöinä. Kaikki osakerahastojen luokat keräsivät tammikuussa positiiviset nettomerkinnät.

Pitkän koron rahastoista poistui tammikuussa pääomia yhteensä 49,9 miljoonaa euroa. Eniten varoja, 236,5 miljoonaa euroa, sijoitettiin euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin. Varoja lunastettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 253,9 miljoonaa euroa.

Tammikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 485,5 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista lunastettiin pääomia 222,6 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 262,9 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin tammikuussa 56,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uutta  pääomaa 58,1 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli tammikuun lopussa Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 31,7 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainat (Sharpe 2,9). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 10,0 % vuotuisella tuotolla.

Rahastoraportti
Kuukausitilastot

Lisätiedot:
johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209, 0400 405 236

MSCI-indeksien kehitys:

 MSCI WorldMSCI EuropeMSCI North AmericaMSCI Far EastMSCI PacificMSCI JapanMSCI Emerg. MarketsMSCI Nordic1 kk-0,211,44-0,29-2,14-2,76-2,31-5,060,223 kk8,935,3710,5210,189,0211,292,709,626 kk11,8010,4912,499,7710,448,588,2616,51

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley  Parhaiten tuottaneet rahastot:

AikaRahastoTuotto %Vol.% (12kk)Rahastotyyppi1 kkDanske Invest Vipu 7,928,9Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut1 kkDanske Invest Vipu 7,928,9Vaihtoehtoiset sijoitukset / MuutAikaRahastoTuotto %  p.a.Vol.%Rahastotyyppi1 vPYN Populus64,818,6Osakerahastot / Maailma3 vGAM Star China Equity USD 25,918,1Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut5 vDanske Invest Kulta15,917,3Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut10 vSeligson & Co Russian Prosperity Euro29,417,7Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

 12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

RahastoSharpen lukuTuotto 1 v %Vol.%RahastotyyppieQ Rahamarkkina 15,81,00,0RahamarkkinarahastotSeligson Rahamarkkinarahasto AAA4,91,00,0RahamarkkinarahastotEvli Euro Likvidi B4,81,90,2Muut lyhyen koron rahastotÅlandsbanken Cash Manager4,43,40,6Muut lyhyen koron rahastotSparinvest High Yield Value Bonds EUR4,420,44,5Pitkä korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma

Tammikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:

Bon Kehittyvät Markkinat A2
Elite Maltti Plus A1
Elite Osakeoptimi A1
Elite Osakeoptimi A3
ICECAPITAL Global Multi Asset
Invesco Asia Consumer Demand A Acc
Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged
Invesco Asia Balanced A EUR Hedged
Invesco Asia Balanced A Acc
Invesco Asia Infrastructure A Acc
Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged
Invesco Balanced-Risk Allocation A
Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc
Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged
Invesco Energy A
Invesco Euro Corporate Bond A Inc
Invesco European Growth Equity A
Invesco Euro Reserve A
Invesco Greater China Equity A EUR Hedged
Invesco Greater China Equity A
Invesco Japanese Equity Advantage A
Invesco Japanese Value Equity A
Invesco Pan European Equity A Acc
Invesco Euro Corporate Bond A Acc
Invesco Pan European Structured Equity A
Tapiola Osinko