Nordens välfärdscenter

Försvagad alkoholforskning riskerar folkhälsan

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2016 10:43 EEST

Alkoholpolitiken håller på att liberaliseras i Finland. Regeringen diskuterar en alkohollagstiftning med utökade öppettider i det statliga monopolet Alko och möjlighet att sälja starköl och alkoläsk i vanliga butiker. Trenden är inte unik för Finland – i flera nordiska länder liberaliseras alkoholpolitiken medan alkoholforskningen stympas.

Nordens välfärdscenter lyfter i dag fram frågan i en debattartikel som publiceras i Turun Sanomat och Sydsvenskan.

Utvecklingen mot en allt liberalare politik sker trots att vi vet att alkohol orsakar omfattande skador.I Finland dör ungefär 2000 personer årligen till följd av alkoholrelaterade sjukdomar eller olyckor. Men det är inte bara alkoholkonsumenterna som drabbas utan även exempelvis foster, barn och andra anhöriga, kolleger och trafikoffer. Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att den nya alkohollagen, om den antas, kommer att orsaka minst 150 fler alkoholrelaterade dödsfall och 1500 sjukhusbesök årligen.

Runt om i Norden har alkoholforskningen allt mindre resurser att ta fram underlag för objektiva beslut vilket leder till att alkoholindustrin och lobbyn kan driva utvecklingen i allt högre grad.

När självständiga forskningsenheter slås samman och när resurserna minskar måste man vara medveten om att förändringarna kan få långtgående konsekvenser för kvaliteten på forskningen, som i dag har högt internationellt anseende. Alkoholpolitisk forskning kräver offentlig finansiering.

Den öppna, informerade och offentliga debatten om konsekvenserna av alkoholpolitiken är ytterligare en viktig faktor inför nya beslut. I Sverige sker liberaliseringen utan någon större öppen debatt. I Island finns en opinion för alkoholmonopolets avskaffande och riksdagen har diskuterat monopolets vara eller icke vara. Detta samtidigt som 70 procent av den isländska befolkningen motsätter sig en avveckling av monopolet.I Danmark betraktas alkoholkonsumtion i högre grad som en privatsak jämfört med övriga Norden. I Norge är stödet för en alkoholrestriktivitet starkt. Ändå sker här en liberalisering av tillgängligheten.

Förespråkarna för liberalisering behöver inte lägga korten på bordet och deklarera sina bevekelsegrunder. De slipper ställa sina argument om valfrihet och företagsrättigheter mot argument som grundar sig på skydd av välfärd och folkhälsa.

Nordens Välfärdscenter uppmanar politiker i Norden att främja och aktivt delta i en alkoholpolitisk debatt. Vi hoppas också att de nordiska regeringarna även i fortsättningen ska finansiera alkoholpolitisk forskning som ger beslutsfattare ett gott beslutsunderlag.

Debattartikel om alkoholpolitisk forskning i Turun Sanomat 25.10 2016

Debattartikel om alkoholpolitisk forskning i Sydsvenskan 25.10 2016

Ytterligare information: verksamhetsledare Nina Rehn-Mendoza
e-post: nina.rehn-mendoza(at)nordicwelfare.org, tfn: +46 73 535 80 92

I dag, 25 oktober, arrangerar Nordens välfärdscenter ett seminarium om den alkoholpolitiska debatten i Norden på Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm kl. 13.30.
Från isländsk geysir till svenskt lugn – Tre sidor av alkoholpolitisk debatt i Norden

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.