Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Forssan Kiimassuon tuulivoimalahanke pitää YVAta

Lehdistötiedote   •   Syys 01, 2010 20:00 EEST

Hämeen ELY-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen Voimavapriikki Oy:n Forssan Kiimassuon Envitech-alueelle ja sen ympäristöön suunnitteleman tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta. Hankkeesta voi aiheutua merkittäviä maisemallisia haittoja, melua, valon ja varjon välkkymistä ja linnustovaikutuksia. Erilaiset ihmisiin kohdistuvat vaikutukset voivat ulottua melko laajalle alueelle.

Voimavapriikki Oy oli pyytänyt ELY-keskuksen kannanottoa YVA-menettelyn tarpeesta ja ilmaisi omana käsityksenään, että menettely on tarpeen. Myös Forssan ja Tammelan ympäristö- ja kaavoitusviranomaiset pitivät YVA-menettelyä hankkeessa tarpeellisena. Esittämissään kannanotoissa he pitivät tärkeänä mm. sitä, että arviointimenettelyssä selvitetään hankkeen yhteis-vaikutukset Kiimassuolla sekä jo olemassa että suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa.

Suunniteltu tuulivoimapuisto on vaihtoehtoisesti 3,6 tai 7,4 km2:n laajuinen ja sinne on tarkoitus sijoittaa 15 – 30 kappaletta 2 -3 MW:n turbiineja. Yksi tuulivoimala tarvitsee noin 40 x 60 m2:n alueen. Etäisyyden toiseen voimalaan pitää olla 2 - 3 MW:n voimaloilla 400 – 500 m ja 5 MW:n voimaloilla 600 m. Lisäksi alueelle tarvitaan teitä, voimalinjoja ja muuntajia. Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta, ja sen kokonaiskorkeus on 150 – 160 m. Hankkeen lopullista voimalatyyppiä tai teknistä toteutustapaa ei vielä ole päätetty. Tuulivoimala pyritään saamaan käyttöön vuoteen 2013 mennessä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680 begin_of_the_skype_highlighting 040 8422 680 end_of_the_skype_highlighting

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605 begin_of_the_skype_highlighting 040 8422 605 end_of_the_skype_highlighting

YVA-päätös (pdf-tiedosto, 87 Kb)