Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Forssan tuulivoimahankkeen YVA-menettely alkaa

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:40 EEST

Voimavapriikki Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Forssan Kiimassuon Envitech-alueelle ja sen ympäristöön suunnittelemastaan tuulivoimahankkeesta. YVA-ohjelma on Voimavapriikki Oy:n suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja aiotaan tarkastella ja mitä ympäristövaikutuksia selvittää ja millä menetelmillä. Hanketta ja YVA-ohjelmaa esitellään tiistaina 12.10.2010 klo 18 alkaen Forssan kaupungintalon valtuustosalissa, osoite Turuntie 18.

Hankkeessa on tarkoitus arvioida sekä tuulivoimapuiston rakentamisen että sen toiminnan ympäristövaikutuksia. Hankealue sijaitsee Kiimassuon Envitech-alueella ja sen ympäristössä Forssan ja Tammelan kunnissa Jokioisten kunnan rajalla. Hankkeella on toteuttamatta jättämisen vaihtoehto ja kaksi toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 hankealueella rakennetaan ja otetaan käyttöön 15 tuuliturbiinia ja hankealueen pinta-ala on noin 3,6 km2. Vaihtoehdossa 2 rakennetaan 30 tuuliturbiinia ja hankealue on noin 7,4 km2. Kokonaiskorkeudeltaan 140 – 170 metrin mittaisten turbiinien lisäksi alueelle tarvitaan teitä, voimalinjoja ja muuntajia. Koko puisto pyritään rakentamaan ja ottamaan käyttöön vuoteen 2013 mennessä.  

YVA-ohjelman mukaan hanke sijoittuu alueelle, jossa Suomen Tuuliatlaksen perusteella nimellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimala tuottaa sähköä 4 000 – 6 000 MWh vuodessa. Tuulipuiston laskennallinen vuosituotanto on 3 MW:n turbiineilla vaihtoehto 1:ssä noin 80 000 ja vaihtoehto 2:ssa noin 160 000 MWh, kun puiston arvioidaan toimivan noin 20 %:n tehokkuudella. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle tultaisiin rakentamaan 2 – 3 MW:n tuuliturbiineja.  

YVA-ohjelma on nähtävillä hankkeen vaikutusalueen eli Forssan, Jokioisten ja Tammelan kuntien kunnantaloilla ja kirjastoissa ensi tiistaista lähtien. Se tulee nähtäville myös sähköisesti Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuille. Mielipiteet ja lausunnot YVA-ohjelmasta pyydetään Hämeen ELY-keskukseen 26.11.2010 mennessä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680

Immo Sundholm, Voimavapriikki Oy, puh. 050 553 0907

Jukka Nevalainen, Groundia Oy, puh. 040 833 3830

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605