Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Forssan tuulivoimahankkeeseen laajennusvaihtoehto

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 14:58 EET

Voimavapriikki Oy:n Forssan Kiimassuolle suunnittelema tuulivoimahanke on muuttunut, ja yhtiö on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen hankkeen YVA-ohjelmaa koskevan täydennyksen. Hankesuunnitteluun on nyt otettu uusi vaihtoehto VE3, jossa hankealue laajenee Forssassa ja Tammelassa ja ulottuu lisäksi myös Jokioisten alueelle.                                         

ELY-keskukselle aiemmin toimitetussa YVAohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa hankkeen toteuttamiselle. Niistä VE1 on noin 3,6 km2:n ja VE2 noin 7,4 km2:n suuruinen. Uusi VE3 on pinta-alaltaan 14,9 km2. VE3:ssa alueelle on tarkoitus sijoittaa 25 tuulivoimalaa, kun VE1:ssa voimaloita on 15 ja VE2:ssa 30. 

YVA-ohjelman täydennys on nähtävillä Forssan kaupungintalolla ja Jokioisten ja Tammelan kunnantaloilla ja samojen kuntien kirjastoissa. Se tulee nähtäville myös  ELY-keskuksen verkkosivuille osoitteeseen www.ely-keskus.fi/hame/yva > Vireillä olevat YVA-hankkeet, jolla on myös muu hanketta koskeva aineisto. Mielipiteet ja lausunnot YVA-ohjelman täydennyksestä on pyydetty ELY-keskukseen  30.1.2011 mennessä.

Lisätietoja

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680
Immo Sundholm, Voimavapriikki Oy, puh. 050 553 0907
Jukka Nevalainen, Groundia Oy, puh. 040 833 3830

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605