Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Forssassa Valtatie 10:n varrella puhdistetaan maaperää

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2011 19:03 EET

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen maaperän puhdistamisesta Forssassa Valtatie 10:n varrella. Puhdistettava alue on tiealueeseen kuuluva avo-oja Vieremän I-luokan pohjavesialueella. Alue on tarkoitus puhdistaa tämän vuoden aikana. Työ kestää arviolta yhden päivän.

Valtatie 10:n varrella sijaitsevalla entisellä Tiehallinnon tukikohta-alueella on tutkittu maaperää vuosina 2010 ja 2011. Tutkimuksissa on todettu kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia tiealueeseen kuuluvassa avo-ojassa öljynerotuskaivon purkukohdasta noin 30 metrin etäisyydelle ojan alajuoksulle päin. Maaperän pilaantuminen on todennäköisesti aiheutunut öljynerottimen purkuputkesta ojaan vuotaneesta öljystä. Vahinkoajankohta ei ole tiedossa.

Pilaantuneen maaperän puhdistus toteutetaan massanvaihdolla. Liikenteen ohjaus suunnitellaan ennen kaivutöiden aloittamista. Maaperä puhdistetaan siten, että maaperään jäävistä haitta-aineista ei aiheudu riskiä pohjavedelle. Suoritettujen tutkimusten perusteella kaivettavan oja-alueen pituus on noin 30 metriä, jossa arvioidaan olevan yhteensä noin 40 tonnia pilaantuneita ja alueen puhdistustavoitteet ylittäviä maa-aineksia.

Pilaantunut alue on puhdistettava, ettei siitä aiheutuisi haittaa terveydelle. Pois kaivetut maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei niistä aiheudu ympäristölle työn aikana haittaa, kuten pölyämistä tai likaantumista. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2650