Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu, NHV/Nordic School of Public Health

Från maktlöshet till att ta makten över sitt eget liv Anmälan av sexuella övergrepp och hälsa

Lehdistötiedote   •   Heinä 04, 2012 17:10 EEST

Att anmäla sexuella övergrepp gör den utsatta för sin egen del. Genom att anmäla skriver de om sin livshistoria. Men sexuella övergrepp anmäls inte när de utsatta inte förstår att de blir sexuellt missbrukade och behöver stöd för att bearbeta sitt trauma. Det visar Hildur Veas avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.
Avhandlingen Fra avmakt til makt i eget liv. Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse undersöker
varför sexuella övergrepp anmäls eller inte anmäls samt vilka erfarenheter utsatta har från att anmäla
övergrepp.
– Sexuella övergrepp anmäls för att de utsatta önskar öka sin självrespekt, säger gestaltterapeuten
Hildur Vea.
Hon förklarar att de som anmäler gör det för att de inser att det är det rätta att göra. Även om det kan
innebära nya belastningar så säger deltagarna i studien att de är glada att de anmält de övergrepp de
utsatts för.
– Att anmäla har gett dem ökad frihet och glädje i vardagen, säger Hildur Vea vidare.
Från att de utsatta upplever övergreppet tills att de är redo att anmäla går de igenom en process som
består av tre steg som kallas undvikande, insikt och erkännande.
Det kan ta upp till trettio år innan de utsatta förstår att de blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. Under
denna period förhåller de sig inte till övergreppshändelsen, de berättar inte för någon om vad som
skedde. Hälften av dem som upplevt sexuella övergrepp, glömmer att det skett.
– Sexuella övergrepp anmäls inte när de utsatta går in i en period av undvikande efter övergreppet,
eftersom de inte ser någon mening med den handlingen, eller att de tänker att en anmälan ska ge fler
negativa än positiva följder, säger Vea.
Myndigheterna kan ge stöd till utsatta som upplever övergrepp så de kan få bearbeta sitt trauma. De
kan därvid förebygga att perioden av undvikande blir långvarig och på så sätt stärka utsatta som ska
överväga om de ska anmäla övergreppet eller inte.
Avhandlingens titel: Fra avmakt til makt i eget liv. Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse.
E-post: hildur.vea@gmail.com

Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu NHV – kansanterveyden edelläkävijä NHV on Pohjoismaisen ministerineuvoston vanhimpia ja suurimpia laitoksia. Työssäkäyvät opiskelijat ja korkeatasoinen yhteiskunnallisesti merkittävä tieteellinen tutkimus on NHV:n toiminnan keskiössä. NHV tutkii, opettaa ja täsmäkouluttaa tämän päivän ja huomisen kansanterveyttä varten. NHV:llä on viehettävät opetustilat ja uudenaikaiset opiskelija-asunnot korkeakoulunsa alueella.
The Nordic School of Public Health is one of the oldest and largest institutions under the Nordic Council of Ministers. With the student in focus and a high level of scientific quality and public relevance, NHV conducts research and delivers teaching and commissioned courses to ensure public health now and in the future.