Euro RSCG

Genworth Index -tutkimus: Suomalaisten taloustilanne Euroopan kärkikastia

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 19:59 EET

Kansainvälisen vakuutusyhtiö Genworth Financialin kotitalouksien haavoittuvuutta tarkastelevan Genworth Index -tutkimuksen¹ mukaan suomalaisten kotitalouksien taloustilanne edustaa eurooppalaista kärkeä. Suomi sijoittui 18 maata kattavassa vertailussa hyvin sijalle viisi. Muutokset edellisiin vuosiin verrattuna eivät olleet merkittäviä.

Tutkimuksen 14 Euroopan maata ja USA:n sekä ensimmäistä kertaa mukana olleiden Meksikon, Kanadan ja Australian kattavassa vertailussa suomalaisten (indeksiluku - 4) kotitalouksien eteen kiilasivat viime vuoden tapaan vain Norja (-43), Tanska (-27) ja Ruotsi (-25) sekä ensi kertaa mukana ollut Kanada (-4). Kärkimaat keräsivät pienimmät indeksiluvut, mikä indikoi kotitalouksien taloudellista vakautta. Suomen sijoitus pysyi samana verrattuna viime vuonna mukana olleisiin maihin.

Tulokset muodostuvat kotitalouksien vastauksista kahteen kysymykseen: 1) Kuinka usein olet viimeisen 12 kuukauden aikana kohdannut taloudellisia vaikeuksia? 2) Mitkä ovat tulevaisuuden odotuksesi kotitaloutesi taloustilanteelle?

Suomalaisista kotitalouksista kymmenen prosenttia luokiteltiin taloudellisesti haavoittuviksi. Luku nousi viime vuodesta kaksi ja edellisvuodesta neljä prosenttiyksikköä. Taloudellisesti turvattujen kategoria kasvoi myös yhdellä prosenttiyksiköllä viime vuoden yhdestätoista ja toissa vuoden kymmenestä kahteentoista prosenttiin.  Suurimmat muutokset ilmenivät turvattujen ja turvattomien kotitalouksien välimaastossa, jossa varovaisten kotitalouksien määrästä neljä prosenttiyksikköä siirtyi epävarmempaan taloudellisesti ponnistelevien kategoriaan.  Suomi sijoittui vertailussa muita Pohjoismaita heikommin, sillä Suomessa oli muita vähemmän taloudellisesti turvattuja ja enemmän turvattomia kotitalouksia. Suomi on ollut vertailussa mukana kolmen vuoden ajan ja tulokset ovat pysyneet koko ajan melko tasaisina.

Suomalaisista kotitalouksista 27 prosenttia ilmoitti, etteivät ne ole koskaan kohdanneet taloudellisia vaikeuksia. Luku tippui kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2009. Viime vuoteen verrattuna neljä prosenttiyksikköä (10 % / 14 %) useampi vastaaja koki jatkuvasti tai usein painivansa taloudellisten ongelmien kanssa, kun taas kolme prosenttiyksikköä (25 % / 28 %) useampi uskoi tilanteensa paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tilanteensa huononemiseen uskoi kolme prosenttiyksikköä viime vuotista harvempi (10 % / 7 %). Kaikista suomalaisista kotitalouksista 65 prosenttia uskoi tilanteen säilyvän samanlaisena seuraavan vuoden ajan.

”Suomi on ollut nyt mukana selvityksessä kolme kertaa ja tulokset ovat pysyneet koko ajan verrattain tasaisina. Selvityksemme perusteella suomalaiset kotitaloudet ovat sijoittuneet eurooppalaisessa vertailussa aina korkealle, mikä kertoo kotitalouksien luottamuksen olevan keskimäärin vakaalla pohjalla. Pohjoismaista olemme edelleen heikoimmalla sijalla. Indeksiluku putosi edellisvuodesta hieman, mikä kertoo kotitalouksien pienestä epävarmuuden kasvusta. Sama oli havaittavissa myös muissa Euroopan maissa”, kertoo Genworth Financialin Lifestyle Protection and Mortgage Insurancen toimitusjohtaja Erja Virtaneva.

”Tulokset vahvistavat myös muissa tutkimuksissa havaittua kotitalouksien jakautumista taloudellisesti hyvin toimeentuleviin ja talousvaikeuksien kanssa kamppaileviin”, toteaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Anna-Riitta Lehtinen.

Alusta saakka mukana olleiden kymmenen Euroopan maan mittakaavassa turvattomien kotitalouksien indeksiluvun nousu viime vuoden 20 prosentista 25 prosenttiin johtuu pitkälti muun muassa Kreikan ja Portugalin talousvaikeuksista. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja siihen verrattuna turvattomien kotitalouksien määrä kasvoi kymmenen prosenttiyksikköä 52 prosenttiin, samoin kasvoi talouteensa pessimistisesti suhtautuvien osuus 14 prosentista 26 prosenttiin. Indeksihajonta eri maiden välillä oli suurin tähän mennessä mitatuista.

Tutkimuksessa ei ilmennyt merkittäviä muutoksia tulevaisuuden odotusten suhteen. Ensi vuoden tulosten odotetaan olevan tämän vuoden suuntaisia. Kotitalouksien ei uskota ensi vuonna nousevan vuoden 2007 vakauden tasolle, sillä ympäri Eurooppaa toteutettavien leikkauksien uskotaan vaikuttavan myös kotitalouksien kokemuksiin.

Ensimmäiseen, vuonna 2007 tehtyyn tutkimukseen verrattuna kotitalouksien taloudellisen epävarmuuden määrä on kasvanut huomattavasti Euroopan alueella ja tuonut mukanaan pessimistisiä talouden näkymiä. Pohjois-Amerikan maiden hyvät sijoitukset Eurooppaan nähden johtuvat pitkälti niiden kotitalouksien optimistisista uskomuksista omaan talouteensa.

Indeksin avulla voidaan verrata yhden maan makrotalouden muutoksia sekä maan talouden sijoittumista muihin maihin verrattuna. Jokaisesta maasta osallistui selvitykseen noin 1000 kotitaloutta.

Lisätietoja

Erja Virtaneva, toimitusjohtaja, Genworth Financial, Lifestyle Protection and Mortgage Insurance, puh. 050 539 9192, erja.virtaneva@genworth.com

¹ Genworth Financial selvitti 14 eurooppalaisen maan sekä USA:n, Kanadan, Meksikon ja Australian kotitalouksien taloudellista haavoittuvuutta (Genworth Index 2010 of Consumer Financial Vulnerability). Suomessa kyselyyn vastasi lähes 1000 kotitalouden edustajaa. Suomalaiset kotitaloudet olivat mukana ensimmäisen kerran vuonna 2008. Euroopan maista vertailussa olivat mukana: Irlanti, Puola, Kreikka, Portugali, Italia, Saksa, Turkki, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Bristolin yliopiston Personal Finance Reseacrh Centre.

Genworth Financial

Genworth Financial Inc. on on vakuutusalalla johtava yhdysvaltalainen holdingyhtiö, jolla on 138 vuoden kokemus vakuutustoiminnasta. Genworth toimii 30 eri maassa ja palvelee yli 15 miljoonaa asiakasta 600 instituution kautta. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta yhtiö on johtavassa asemassa kasvavilla henki- ja hoitovakuutus, yksityisten- ja ryhmäeläkevakuutusten sekä raha- ja sijoitustuotteiden sekä Lifestyle Protection ja luottokantavakuutusmarkkinoilla. Genworthin tuotteet heijastelevat muuttuvia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kehityssuuntauksia, kuten omistusasumisen kasvua, talouden ja terveyden turvaamista sekä eläkepäivien suunnittelua.