Goodyear Dunlop Finland

Goodyear Dunlop merkitsee miljoonia renkaita EU-määritysten mukaan. Uusi EU:n rengasmerkintä mullistaa rengaskaupan.

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 15:33 EET

Vuoden kuluttua voimaantuleva lainsäädäntö vaatii, että miljoonat renkaat Euroopassa on merkittävä renkaan suorituskyvyn osoittavalla tarralla. Euroopan johtaviin rengasvalmistajiin kuuluva Goodyear Dunlop tekee uuden EU-rengasmerkinnän käyttöönottoa varten merkittävää työtä luokittelemalla yli 10 000 erityyppisen ja -kokoisen henkilö- ja kuorma-autonrenkaan uusilla EU:n testimenetelmillä.1

Kun uusi EU-lainsäädäntö tulee voimaan marraskuussa 2012, yhä useammissa rengasliikkeissä kuluttajien näkyville tulee standardoitu merkintä, jossa on tietoja kolmesta tärkeästä renkaan suorituskykyyn vaikuttavasta tekijästä: vierintävastuksesta, märkäpidosta ja ohiajomelusta. Kaikista heinäkuun ensimmäisen päivän 2012 jälkeen valmistetuista henkilöauton, kevyen kuorma-auton ja kuorma-auton renkaista on oltava myytäessä saatavilla nämä suorituskykytiedot. Henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen renkaissa on konkreettisesti oltava merkintätarra kiinnitettynä. Goodyear Dunlop uskoo, että rengasmerkinnät lisäävät ostajien kiinnostusta keskittyä enemmän renkaan suorituskykyyn ostotilanteessa.

– Uusi EU:n rengasmerkintä muuttaa tavan, jolla renkaita myydään ja ostetaan. Rengasmerkintä kiinnittää huomion renkaiden tärkeään rooliin tieturvallisuudessa sekä laadukkaiden renkaiden merkitykseen. Koulutamme liikekumppaneitamme kertomalla, kuinka merkintä auttaa heitä opastamaan kuluttajia käyttämään turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä renkaita. Laadustaan tunnetut rengasvalmistajat, kuten Goodyear Dunlop, hyötyvät uudesta rengasmerkinnästä, koska se mahdollistaa puolueettoman ja helposti vertailtavan tiedon renkaiden suorituskyvystä, kertoo Goodyear Dunlop EMEA-alueen johtaja Arthur de Bok.

Rengasvalmistajat luokittelevat, testaavat ja sertifioivat jokaisen rengastyypin ja -koon. Yli 270 Goodyear Dunlopin testiajajaa, testi-insinööriä ja teknikkoa kerää parhaillaan tietoja yli 10 000 erityyppisestä ja -kokoisesta henkilöauton, kevyen kuorma-auton ja kuorma-auton renkaasta EU:ssa hyväksyttyjen testimenetelmien mukaan.

– Rengasmerkinnän kolme testikriteeriä kuuluvat jo nyt niiden 50 suorituskykykriteerin joukkoon, jotka arvioimme jokaisen uuden tuotteemme kattavassa testiohjelmassa. Siksi tuleva rengasmerkintä ei lisää uusia testikriteereitä, mutta vaatii lisäsertifioinnin ja luokituksen erityisten, koko EU:n alueella hyväksyttyjen testimenetelmien mukaan, toteaa Goodyear Dunlopin renkaiden arviointiosaston johtaja Emmanuel Robinet.

– Tähän mennessä EU-rengasmerkinnästä on kerrottu tietoja niukasti. Tämän vuoksi valmistelemme koulutusmateriaaleja, koulutusta ja erilaisia tapahtumia sidosryhmillemme ja kumppaneillemme. Tarkoituksenamme on varmistaa, että loppukuluttaja saa tietoja ja hyviä neuvoja uuden EU-rengasmerkinnän hyödyistä ja haasteista, muistuttaa Jens Völmicke, Goodyear Dunlopin EMEA-alueen tiedotusjohtaja.

– Goodyear Dunlopin kaltaiselle suurelle rengasvalmistajalle, joka myi vuonna 2010 yli 70 miljoonaa rengasta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa, rengasmerkintä tarkoittaa tuhansien eri rengastyyppien ja -kokojen sertifioimista ja miljoonien renkaiden merkitsemistä tarroilla. Niinkin vähäpätöinen asia kuin pienen tarran kiinnittäminen renkaaseen vaikuttaa merkittävästi valmistus- ja logistiikkaprosesseihin. Olemme vakuuttuneita, että tarvittavat prosessit saadaan toimintavalmiuteen merkinnän käyttöönottoon mennessä. Uskomme EU-rengasmerkinnästä olevan hyötyä kuluttajille, kuljetuskalustojen omistajille ja renkaiden ostajille. Voimme ohjata heitä valitsemaan turvallisempia ja polttoainetehokkaampia renkaita, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti eurooppalaiseen yhteisöön ja sen kansalaiisin, kertoo Goodyearin innovaatiokeskuksen pääjohtaja Jean-Pierre Jeusette.

Tietoja Goodyear Dunlopista

• Goodyearilla on 111 vuoden kokemus ajoneuvon äärimmäisen tärkeän osan – renkaan – kehittämisestä. Katsomme olevamme velvollisia osallistumaan renkaiden turvallisuudesta käytävään keskusteluun, ja haluamme edistää liikenneturvallisuutta.

• Euroopassa Goodyear Dunlop on allekirjoittanut Euroopan tieturvallisuuden peruskirjan (European Road Safety Charter, ERSC).

• Goodyear Dunlop tuki ideaa EU:n rengasmerkinnästä, jonka avulla kuluttajien on helpompi arvioida renkaiden suorituskykyä ympäristön ja turvallisuuden näkökulmasta.

• Goodyear Dunlop on tukenut pakollisen rengaspaineen valvontajärjestelmän käyttöönottoa kaikissa uusissa henkilöautoissa vuodesta 2012 alkaen ja kaikissa myydyissä autoissa vuodesta 2014 alkaen. Rengaspaineen seurantajärjestelmä on elektroninen järjestelmä, joka valvoo renkaiden ilmanpainetta.

• Goodyear Dunlop tukee ajatusta talvirenkaiden käyttöpakkoa koskevan lain säätämisestä jäsenvaltioissa, jotta liikenneturvallisuus paranisi talviolosuhteissa.

• Goodyear Dunlop levittää sidosryhmille sanomaa tieturvallisuuden merkityksestä.

Lisätietoja

Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, puh. 09 241 0072, eveliina.pennanen@akvamariini.fi

________________________________________

Goodyear on yksi maailman suurimmista rengasvalmistajista. Yrityksen palveluksessa on noin 75 000 työntekijää, ja se valmistaa tuotteita yli 60 tuotantolaitoksessa 25 maassa ympäri maailmaa.

Goodyear Dunlop Nordic, jonka pääkonttori on Tukholmassa, on Baltian maissa ja Pohjoismaissa kahdeksaa maata edustava liiketoimintayksikkö. Goodyear Dunlop Nordicilla on noin 160 työntekijää. Lisätietoja Goodyearin tuotteista: www.goodyear.fi.

Goodyear Dunlop Nordic, jonka pääkonttori on Tukholmassa, on Baltian maissa ja Pohjoismaissa kahdeksaa maata edustava liiketoimintayksikkö. Goodyear Dunlop Nordicilla on noin 140 työntekijää, ja osa tuotetesteistä suoritetaan Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa. Goodyear Dunlop Nordicin tuotemerkkeihin kuuluvat Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Kelly ja Debica. Goodyear on yksi maailman suurimmista rengasvalmistajista. Yrityksen palveluksessa on noin 75 000 työntekijää, ja se valmistaa tuotteita yli 60 tuotantolaitoksessa 25 maassa ympäri maailmaa. Dunlop on yksi maailman johtavista korkean suorituskyvyn renkaiden valmistajista. Yrityksellä on menestyksekäs historia moottoriurheilussa ja se hyödyntääkin kilparenkaiden innovatiivisia teknologioita henkilöauton renkaiden kehittelyssä.