Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeen ELY-keskus määräsi Lahden kaupungin puhdistamaan kyllästämön pilaantuneen maaperän

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 16:22 EET

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on määrännyt Lahden kaupungin puhdistamaan Sopenkorven teollisuusalueella osoitteessa Mestarinkatu 22 sijaitsevan kiinteistön maaperän. Ennen puhdistamista Lahden kaupungin tulee esittää suunnitelma puhdistustoimenpiteistä.

Kiinteistöllä on vuosina 1947 – 1970 toiminut Lahden kaupungin pylväskyllästämö, jolla on käytetty puutavaran käsittelyyn arseenia, kromia ja kuparia sisältänyttä CCA-kyllästysainetta. Sitä on valunut ja vuotanut maaperään niin, että maaperä on pilaantunut voimakkaasti ja värjääntynyt paikoitellen vihreäksi. Arseeni on luokiteltu I luokan myrkyksi. Maaperän arseenipitoisuudet ylittävät paikoin ongelmajäteraja-arvot. Pilaantunutta maata on arviolta noin viisi tuhatta tonnia. Lisäksi maaperässä on puretun kyllästämörakennuksen kohdalla vielä vanha kyllästysainesäiliö. Kiinteistöllä on nykyisin viljasiilo. Puhdistamista on vaatinut myös kiinteistön nykyinen omistaja.

Riski pohjavedelle ja terveydelle

Kohde sijaitsee yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeällä I luokan pohjavesialueella. Maaperässä oleva arseeni voi kulkeutua pohjaveteen ja pilata pohjaveden. Hämeen ELY-keskus katsoo, että Lahden kaupungin kyllästämön toiminta on ollut pohjaveden pilaamiskiellon vastaista, koska pilaantuneesta maaperästä aiheutuu tärkeällä pohjavesialueella laissa tarkoitettua haittaa tai vaaraa pohjavedelle ja terveydelle. Kiinteistöllä on tehty asiantuntijaselvitys maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta. Selvityksen mukaan pilaantunut maaperä tulee puhdistaa, koska se on riski pohjavedelle ja terveydelle. Maaperästä pölyävä arseeni on terveysriski myös alueen asukkaille ja siellä liikkuville. Pilaantuneelle alueelle rakentaminen myös estyy niin kauan kuin maaperä on pilaantunut.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 685             

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680

Puhdistusmääräys (pdf-tiedosto)