Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeen ELY-keskus valitti kahdesta pilaantuneen maaperän puhdistamisen hylkäyspäätöksestä

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 14:56 EEST

Hämeen ELY-keskus on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä, jotka koskivat pilaantuneen maaperän puhdistamista Orimattilan Virenojalla ja Hämeenlinnan Tuuloksessa. Molemmissa tapauksissa Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi ELY-keskuksen viime vuonna antamat puhdistusmääräykset. Orimattilassa Virenojantiellä Hämeen ELY-keskus (tuolloin vielä ympäristökeskus) määräsi tiealueen omistajan eli entisen Tiehallinnon puhdistamaan tiealueen pilaantuneen maaperän. Liikennevirasto valitti asiasta, ja Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi puhdistusmääräyksen tänä syksynä. Hallinto-oikeus katsoi, että tiealueen omistaja ei ollut vastuussa alueensa puhdistamisesta, koska pilaantuminen oli aiheutunut viereisellä kiinteistöllä 1970 – 1980 -luvuilla sijainneen akkumurskaamon toiminnasta. Hämeen ELY-keskuksen mielestä tiealueen omistajan tulee kuitenkin puhdistaa alue, koska pilaantumisen aiheuttanutta akkumurskaamoa ei enää ole olemassa ja lain mukaan tiealueen omistaja on velvollinen poistamaan jätteet alueeltaan. Viereisen entisen akkumurskaamoalueen nykyisin omistava Orimattilan kunta on jo puhdistanut omistamansa kiinteistön. Jos tiealueen omistajaa ei velvoitettaisi puhdistamaan aluettaan, syntyisi tilanne, jossa mikään taho ei ole vastuussa tiealueen puhdistamisesta. Hämeenlinnan Tuuloksessa Hämeen ELY-keskus (ympäristökeskus) määräsi UPM-Kymmene Oyj:n puhdistamaan entisen Teuron sahan alueen pilaantuneen maaperän. Maaperän on pilannut sahalla käytetty sinistymisenestoaine KY-5. Yhtyneet Paperitehtaat omisti Teuron sahan 1970 – 1980 -luvuilla. Sahan toiminta loppui joulukuussa 1980. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi UPM-Kymmene Oyj:lle annetun maaperän puhdistusmääräyksen tänä syksynä. Hallinto-oikeuden mukaan ei ole varmaa näyttöä siitä, että sahan maaperän pilaantuminen on jatkunut jätehuoltolain voimaantulon (1.4.1979) jälkeenkin. Puhdistamisvastuu ei ulotu jätehuoltolakia edeltäviin pilaantumistapauksiin. Hämeen ELY-keskuksen mielestä UPM-Kymmene Oyj on vastuussa sahan maaperän puhdistamisesta, koska sahan toiminta on jatkunut jätehuoltolain voimaantulon jälkeen ja on todennäköistä, että maaperää pilaavia aineita on käytetty myös jätehuoltolain aikana. Nykyisin entinen saha-alue on vapaa-ajan käytössä ja pääosin kesämökkitontteina. Lisätietoja Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 685 Tiedotus Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680